Universiteto studentų įsipareigojimas profesijai: sąsajos su asmenybės bruožais ir pasitenkinimu studijomis
PROFESINIO RENGIMO PROBEMOS
Birutė Pociūtė
Laima Bulotaitė
Remigijus Bliumas
Publikuota 2012-01-01
https://doi.org/10.15388/ActPaed.2012.29.1181
PDF

Reikšminiai žodžiai

įsipareigojimas profesijai
asmenybės bruožai
sąmoningumas
atvirumas
ekstravertiškumas
neurotiškumas
sutarumas

Kaip cituoti

Pociūtė B., Bulotaitė L. ir Bliumas R. (2012) „Universiteto studentų įsipareigojimas profesijai: sąsajos su asmenybės bruožais ir pasitenkinimu studijomis“, Acta Paedagogica Vilnensia, 290, p. 111-122. doi: 10.15388/ActPaed.2012.29.1181.

Santrauka

Docentė socialinių mokslų daktarė
Vilniaus universiteto Bendrosios psichologijos katedra
Universiteto g. 9/1, LT-01513 Vilnius
El. paštas:  birute.pociute@fsf.vu.lt

Docentė socialinių mokslų daktarė
Vilniaus universiteto Bendrosios psichologijos katedra
Universiteto g. 9/1, LT-01513 Vilnius
El. paštas: laima.bulotaite@fsf.vu.lt

Docentas socialinių mokslų daktaras
Vilniaus universiteto Bendrosios psichologijos katedra
Universiteto g. 9/1, LT-01513 Vilnius
El. paštas: remigijus.bliumas@fsf.vu.lt

Efektyvioms studijoms yra svarbi studentų ir kognityvinė, ir psichosocialinė, ir karjeros raida. Studentų pasirengimas tapti sėkmingais jų pasirinktoje profesijoje – vienas iš svarbiausių universitetui keliamų tikslų ne tik įgyvendinant akademinius uždavinius, bet ir formuojant įsipareigojimą savo profesijai. Mūsų atliktų tyrimų duomenys parodė, kad studentų pasitenkinimas studijomis yra pakankamai aukštas ir jis teigiamai susijęs su emociniu įsipareigojimu profesijai. Rezultatai taip pat atskleidė, kad, neatsižvelgiant į studijų programą ir kursą, emocinis įsipareigojimas profesijai reikšmingai susijęs su pasitenkinimu būsimu darbu ir tokiais asmenybės bruožais, kaip antai: sąmoningumas, atvirumas ir sutarumas. Tęstinis įsipareigojimas profesijai neturi reikšmingų sąsajų su pasitenkinimu studijomis, bet reikšmingai koreliuoja su neurotiškumu.

PDF

Susipažinkite su autorių teisėmis žurnalo politikoje skiltyje Autorių teisės. 

Skaitomiausi šio autoriaus(ų) straipsniai

1 2 > >>