Ar pavyks išvengti hibridinio tapatumo formavimo(si) informacinėje visuomenėje?
ŽINIŲ IR TAPATUMO PROBLEMA INFORMACINĖJE VISUOMENĖJE
Lilija Duoblienė
Publikuota 2009-01-01
https://doi.org/10.15388/ActPaed.2009.23.3046
PDF

Reikšminiai žodžiai

daugiakultūriškumas
informacinė visuomenė
hibridiškumas
tautinis tapatumas
ugdymas
mokyklos programa
Lietuva

Kaip cituoti

Duoblienė L. (2009) „Ar pavyks išvengti hibridinio tapatumo formavimo(si) informacinėje visuomenėje?“, Acta Paedagogica Vilnensia, 230, p. 79-91. doi: 10.15388/ActPaed.2009.23.3046.

Santrauka

Docentė socialinių mokslų (edukologijos) daktarė
Vilniaus universiteto Edukologijos katedra
Universiteto g. 9/1, LT-01513 Vilnius
Tel. (8 5) 2 66 76 25
El. paštas: lilija.duobliene@fsf.vu.lt


Straipsnyje, remiantis ugdymo filosofų apmąstymais, analizuojamas požiūris į daugiakultūriškumo ir tautinio tapatumo ugdymo santykį įvairiose valstybėse, ypač tose, kuriose jau susikūrusi brandi informacinė visuomenė, akivaizdus naujo tipo – hibridinio tapatumo – fenomenas. Svarstoma, kaip ir kodėl informacinė visuomenė prisideda prie naujo tipo tapatumo įtvirtinimo, o remiantis kritinės pedagogikos autoriais, bandoma atskleisti, kodėl tokioje visuomenėje, kuriantis naujam tapatumui, daug dėmesio turi būti skiriama kritiškumui ugdyti, ideologijoms atpažinti. Remiantis Lietuvos teoretikų įžvalgomis, apibūdinamas konservatyvus jų požiūris siekiant išsaugoti pamatines tautos vertybes, o atlikus bendrojo lavinimo bendrųjų programų pilietinio ugdymo kontent analizę, atskleidžiamas dviprasmiškas Lietuvos švietimo politikų požiūris į tautinį ugdymą.

PDF

Susipažinkite su autorių teisėmis žurnalo politikoje skiltyje Autorių teisės. 

Skaitomiausi šio autoriaus(ų) straipsniai

1 2 3 > >>