Vaikų kompiuterinės kultūros komunikacinio diskurso empirinis tyrimas
UGDYMO KOKYBĖ BENDROJO LAVINIMO MOKYKLOJE
Audronė Juodaitytė
Erika Šaparnytė
Publikuota 2008-12-23
https://doi.org/10.15388/ActPaed.2008.21.7498
PDF

Reikšminiai žodžiai

vaikai
kompiuterinė kultūra
komunikacinis diskursas
socialinės realybės konstravimas

Kaip cituoti

Juodaitytė A. ir Šaparnytė E. (2008) „Vaikų kompiuterinės kultūros komunikacinio diskurso empirinis tyrimas“, Acta Paedagogica Vilnensia, 210, p. 101-116. doi: 10.15388/ActPaed.2008.21.7498.

Santrauka

Profesorė socialinių mokslų (edukologijos)
habilituota daktarė
Šiaulių universitetas
P. Višinskio g. 25-108, LT-76351 Šiauliai
Tel. (8 41) 59 57 46
El. paštas: etmc@cr.su.lt

Socialinių mokslų (edukologijos) daktarė
Šiaulių universitetas
P. Višinskio g. 25-412, LT-76351 Šiauliai
Tel. (8 41) 59 57 10
El. paštas: erika.sa@cr.su.lt


Straipsnyje nagrinėjamas vaikų kompiuterinės kultūros komunikacinis diskursas, vykstantis patirtinio žinojimo kontekste. Atskleidžiama, kaip šio diskurso empiriniam tyrimui yra taikoma viena iš šiuolaikinių metodologinių prieigų – socialinės tikrovės konstravimo teorija (Berger, Luckman, 1999). Nurodomas minėto diskurso turinys ir jo socialinės-edukacinės prasmės, išryškinančios vaikų kompiuterinės kultūros visavertiškumą, jos svarbumą, kuriant bendrąją komunikacinę kultūrą.

PDF
Kūrybinių bendrijų licencija

Šis kūrinys yra platinamas pagal Kūrybinių bendrijų Priskyrimas 4.0 tarptautinę licenciją.

Susipažinkite su autorių teisėmis žurnalo politikoje skiltyje Autorių teisės.