Antano Maceinos tautinio auklėjimo idėjos globalizacijos kontekste
ANTANO MACEINOS UGDYMO IDĖJOS IR DABARTIS
Vanda Aramavičiūtė
Publikuota 2008-12-23
https://doi.org/10.15388/ActPaed.2008.21.7492
PDF

Reikšminiai žodžiai

national education
context of globalisation
functions
goals
internal and external factors tautinis auklėjimas
tauta ir tėvynė
tautinė ndividualybė
tautiškas
patriotinis
nacionalinis auklėjimas

Kaip cituoti

Aramavičiūtė, V. (tran.) (2008) “Antano Maceinos tautinio auklėjimo idėjos globalizacijos kontekste”, Acta Paedagogica Vilnensia, 21, pp. 30–40. doi:10.15388/ActPaed.2008.21.7492.

Santrauka

Profesorė socialinių mokslų (edukologijos) habilituota daktarė
Vilniaus universiteto Edukologijos katedra
Universiteto g. 9/1, LT-01513 Vilnius
Tel. 266 75 25

Straipsnyje siekiama išryškinti esmines Antano Maceinos tautinio auklėjimo idėjas ir pagrįsti jų vertingumą šiuolaikinės globalizacijos kontekste. Remiantis sisteminiu principu, įgalinančiu tautinį auklėjimą suvokti kaip vientisą fenomeną, svarbiausias dėmesys straipsnyje sutelkiamas į A. Maceinos tautos ir tėvynės – esminių tautinio auklėjimo sąvokų – sampratos suaktualinimą, į tautinio auklėjimo funkcijų, tikslų ir uždavinių atskleidimą, į efektyvaus tautinio auklėjimo veiksnių ir priemonių apibūdinimą.

PDF

Skaitomiausi šio autoriaus(ų) straipsniai

1 2 3 4 5 > >>