Antano Maceinos požiūris į naująsias pedagogikos sroves
ANTANO MACEINOS UGDYMO IDĖJOS IR DABARTIS
Stasė Valatkienė
Publikuota 2008-12-23
https://doi.org/10.15388/ActPaed.2008.21.7491
PDF

Reikšminiai žodžiai

srovės
modernioji pedagogika
pasaulėžiūra
natūralizmas
humanizmas
teizmas
transcendentinis
psichologinis
vitalinis

Kaip cituoti

Valatkienė S. (2008) „Antano Maceinos požiūris į naująsias pedagogikos sroves“, Acta Paedagogica Vilnensia, 210, p. 22-29. doi: 10.15388/ActPaed.2008.21.7491.

Santrauka

Docentė socialinių mokslų (edukologijos) daktarė
Architektų g. 12–15
Tel.: d. (85) 244 76 91, n. 244 76 81

Straipsnyje atskleidžiamas Maceinos požiūris į reformistinį pedagoginį sąjūdį Vakaruose XX a. pradžioje. Pasitelkus lyginamąją analizę pateikiama Antano Maceinos naujųjų pedagogikos srovių klasifikacijos samprata, požiūris į pedagogikos istoriją. Pabrėžiama, kad autorius buvo gerai susipažinęs su užsienio mokyklos patirtimi, nuodugniai išstudijavęs moderniosios pedagogikos sroves, jų mokyklų (G. Keršenšteinerio, H. Gaudigo, G. Vynekeno ir kt.) praktiką. Pateikiamas išsamus A. Maceinos išskirtų srovių (transcendentinės, psichologinės ir vitalinės) apibūdinimas. Pažymima, kad jis ne tik smulkiai išnagrinėjo sroves kritinės analizės aspektu, bet ir išskyrė jų stiprybes ir silpnybes. Pabrėžiama, kad A. Maceina ypač aštriai pasisako prieš pedagoginį vitalizmą, nepritaria aklam užsienio patirties kopijavimui, vykdant švietimo reformą Lietuvoje.

PDF
Kūrybinių bendrijų licencija

Šis kūrinys yra platinamas pagal Kūrybinių bendrijų Priskyrimas 4.0 tarptautinę licenciją.

Susipažinkite su autorių teisėmis žurnalo politikoje skiltyje Autorių teisės.