STUDENTŲ AKADEMINIO CINIZMO RAIŠKOS STUDIJOSE SĄSAJOS SU AKADEMINIU PERDEGIMU IR ĮSIPAREIGOJIMU PROFESIJAI
AUKŠTASIS MOKSLAS IR STUDIJOS
Birutė Pociūtė
Žigimantas Pečiūra
Publikuota 2014-01-01
https://doi.org/10.15388/ActPaed.2014.32.7391
PDF

Reikšminiai žodžiai

akademinis perdegimas
akademinis cinizmas
įsipareigojimas profesijai / karjerai

Kaip cituoti

Pociūtė B. ir Pečiūra Žigimantas (2014) „STUDENTŲ AKADEMINIO CINIZMO RAIŠKOS STUDIJOSE SĄSAJOS SU AKADEMINIU PERDEGIMU IR ĮSIPAREIGOJIMU PROFESIJAI“, Acta Paedagogica Vilnensia, 32, p. 99-115. doi: 10.15388/ActPaed.2014.32.7391.

Santrauka

Dauguma studentų, įstoję į aukštąsias mokyklas, nėra tvirtai apsisprendę dėl savo būsimos karjeros, todėl aukštosios mokyklos turi ne tik teikti su studijuojama specialybe susijusias žinias, bet ir formuoti studentų įsipareigojimą būsimai karjerai. Tačiau studijų proceso metu studentai susiduria su įvairiais neigiamais aspektais, kurie netenkina studijų lūkesčių ir formuoja akademinį cinizmą. Šio tyrimo tikslas – ištirti bakalauro pakopos III ir IV kurso studentų įsipareigojimo profesijai, akademinio perdegimo ir akademinio cinizmo raiškos studijose sąsajas. Tyrime dalyvavo 295 bakalauro pakopos studentai. Tyrime buvo pateikta anketa, kurią sudarė akademinio cinizmo skalė (pagal Dean, Brandes, Dharwadkar, 1998), įsipareigojimo profesijai skalė (pagal Meyer, Allen, Smith, 1993) bei akademinio perdegimo skalė (pagal Demerouti et al., 2001). Gauti tyrimo rezultatai parodė, kad įsipareigojimą karjerai sieja neigiamas ryšys su akademiniu perdegimu ir akademiniu cinizmu, o akademinis perdegimas ir akademinis cinizmas tarpusavyje koreliuoja teigiamai. Daugialypė regresija parodė, kad akademinis perdegimas geriausiai prognozuoja studentų įsipareigojimą profesijai ir akademinio cinizmo raišką studijose. Šių rezultatų pagrindu studentų būsimos karjeros tęstinumą galima prognozuoti iš akademinio cinizmo ir akademinio perdegimo rezultatų.

PDF
Kūrybinių bendrijų licencija

Šis kūrinys yra platinamas pagal Kūrybinių bendrijų Priskyrimas 4.0 tarptautinę licenciją.

Susipažinkite su autorių teisėmis žurnalo politikoje skiltyje Autorių teisės.