PAAUGLIŲ VERTYBIŲ KONFIGŪRACIJA KAIP DVASINGUMO PARADIGMOS IŠRAIŠKA: TEORINIS IR EMPIRINIS ASPEKTAI
UGDYMO ERDVĖS: TARP ETIKOS IR ESTETIKOS
Vanda Aramavičiūtė
Elvyda Martišauskienė
Publikuota 2014-01-01
https://doi.org/10.15388/ActPaed.2014.32.7385
PDF

Reikšminiai žodžiai

dvasingumo paradigma
dvasinės vertybės
paauglių dvasinių vertybių konfigūracijos dinamika

Kaip cituoti

Aramavičiūtė V. ir Martišauskienė E. (2014) „PAAUGLIŲ VERTYBIŲ KONFIGŪRACIJA KAIP DVASINGUMO PARADIGMOS IŠRAIŠKA: TEORINIS IR EMPIRINIS ASPEKTAI“, Acta Paedagogica Vilnensia, 32, p. 21-34. doi: 10.15388/ActPaed.2014.32.7385.

Santrauka

Straipsnyje atskleidžiama dvasingumo paradigmos esmė, aptariamas jos ir žmogaus prigimties ryšys, o ypač su dvasinėmis galiomis, kurių dėka jis tampa asmeniu, galinčiu transcenduoti tikrovę, būti laisvas, save turėti ir valdyti, autentiškai apsispręsti, remtis sąžine. Pastaroji skleidžiasi būties tiesos pažinimo matmeniu, nuo antikos laikų saistomu su transcendentalijomis (tiesa, gėriu, grožiu). Jų pagrindu sudarytas hipotetinis dvasingumo modelis ir nustatytos paauglių dvasinių vertybių sklaidos tendencijos per dešimtmetį (1999–2009) požiūrių, išgyvenimų ir elgesio lygmenimis.

PDF
Kūrybinių bendrijų licencija

Šis kūrinys yra platinamas pagal Kūrybinių bendrijų Priskyrimas 4.0 tarptautinę licenciją.

Susipažinkite su autorių teisėmis žurnalo politikoje skiltyje Autorių teisės.