G. Simondon’o ontogenezės teorija: tarp organizmo ir techninio objekto
Ontologija
Audronė Žukauskaitė
Lietuvos kultūros tyrimų institutas
Publikuota 2018-10-25
https://doi.org/10.15388/Problemos.2018.0.0.11992
PDF

Reikšminiai žodžiai

Simondon, individuacija, ontogenezė, ikiindividuali būklė, transindividuali būklė

Kaip cituoti

Žukauskaitė A. (2018). G. Simondon’o ontogenezės teorija: tarp organizmo ir techninio objekto. Problemos, 94, 22-34. https://doi.org/10.15388/Problemos.2018.0.0.11992

Santrauka

[straipsnis ir santrauka lietuvių kalba; santrauka anglų kalba]

Straipsnyje analizuojama Gilbert’o Simondon’o ontogenezės teorija, kuria siekiama tyrinėti būties tapsmą, arba genezę. Simondon’as teigia, jog filosofija turi analizuoti ne substancinius, išbaigtus ir sau tapačius individus, bet individuacijos procesus. Taip Simondon’as sukuria universalią individuacijos teoriją, kurią suvokia kaip perėjimą nuo ikiindividualios būklės prie individą sukuriančio individuacijos proceso, kuris savo ruožtu tampa naujos individuacijos pradžia. Galima teigti, jog Simondon’as ontologijos pagrindu laiko ne tapatybę, bet neatitikimą ir skirtumą, kurie verčia individus pereiti į naują egzistencijos fazę ar lygmenį. Taip individuacijos teorija tampa universalia metodologija, leidžiančia palyginti fizinius, biologinius, psichinius ir techninius individuacijos procesus. Simondon’o sukurta individuacijos,arba ontogenezės, teorija laikytina materialistine metodologija, kuri pagrindžia sąsajas tarp organinių ir neorganinių, žmogiškų ir nežmogiškų individų.

PDF
Kūrybinių bendrijų licencija

Šis kūrinys yra platinamas pagal Kūrybinių bendrijų Priskyrimas 4.0 tarptautinę licenciją.

Susipažinkite su autorių teisėmis žurnalo politikoje skiltyje Autorių teisės.