Lietuviškojo pasaulio filosofiniai akiračiai amžių tėkmėje
Filosofijai Lietuvoje - 500 metų
Romanas Plečkaitis
Publikuota 2007-10-27
https://doi.org/10.15388/Problemos.2007.0.2047
PDF

Reikšminiai žodžiai

scholastika, naujųjų amžių filosofija, Apšvieta, katalikiškoji filosofija, sovietinis marksizmas

Kaip cituoti

Plečkaitis R. (2007). Lietuviškojo pasaulio filosofiniai akiračiai amžių tėkmėje. Problemos, 72, 9-25. https://doi.org/10.15388/Problemos.2007.0.2047

Santrauka

[straipsnis, santrauka, reikšminiai žodžiai lietuvių kalba; santrauka ir reikšminiai žodžiai anglų kalba]

Straipsnis skiriamas filosofijos atsiradimo Lietuvoje 500 metų sukakčiai. Dvasininkijos pastangomis ir valstybės valdovų rėmimu susikūrė tai, ko lietuviškame pasaulyje anksčiau nebuvo, – filosofijos studijos Vilniuje. Sostinėje atsiradusi ir visoje Lietuvos valstybėje besiplėtojusi filosofija praturtino lietuviškąjį pasaulį minties sferoje, švietė ir mokslino visuomenę. Nevienareikšmėje sklaidoje ji, augusi ir klestėjusi, tai leidosi žemyn, tai vėl, patyrusi geriausius pasaulinės filosofijos poveikius, kopė į aukštumas.

PDF
Kūrybinių bendrijų licencija

Šis kūrinys yra platinamas pagal Kūrybinių bendrijų Priskyrimas 4.0 tarptautinę licenciją.

Susipažinkite su autorių teisėmis žurnalo politikoje skiltyje Autorių teisės.