Vilniaus universiteto Filosofijos fakultetui 420 metų
-
Romanas Plečkaitis
Publikuota 2000-09-29
https://doi.org/10.15388/Problemos.2000.57.6817
PDF

Reikšminiai žodžiai

Lietuvos filosofija
Vilniaus universitetas
Filosofijos fakultetas
jėzuitai
scholastinė filosofija

Kaip cituoti

Plečkaitis R. (2000). Vilniaus universiteto Filosofijos fakultetui 420 metų. Problemos, 57, 9-16. https://doi.org/10.15388/Problemos.2000.57.6817

Santrauka

Straipsnyje glaustai apžvelgiama Vilniaus universiteto Filosofijos fakulteto istorija. Pateikiama jo priešistorė – filosofijos studijos Vilniaus jėzuitų kolegijoje. Kartu su universitetu įkurtas Filosofijos fakultetas sukūrė pasauliečių filosofinį lavinimą. Jame puoselėta aukšto lygio logikos teorija, išsaugojusi viduramžių logikos naujoves. Gamtos filosofija aškino materiją, judėjimą, erdvę, laiką, begalybę, kontinuumą, priežastingumą, Aptariamos scholastinės psichologijos, kosmologijos kursų, politikos teoretikų problemos. Naujas filosofijos raidos laikotarpis buvo Apšvietos epocha: fakultete buvo supažindinama su naujujų amžių filosofijos teorijomis – empirizmu ir racionalizmu, su F. Bacono, J. Locke'o, R. Descarteso, G. Leibnizo ir kitų autorių pažiūromis. Į tuometinės filosofijos studijas įėjo ir naujųjų amžių gamtos mokslai. Edukacinė komisija panaikino Filosofijos fakultetą ir išbraukė filosofiją iš studijų programų. Fakulteto nebuvo ir XIX amžiuje, jis nebuvo įkurtas ir lenkiškame Stepono Batoro universitete (1919–1939). Sovietų okupacija Lietuvoje sugriovė filosofijos tradiciją – tik 1989 m. buvo atkurtas Filosofijos fakultetas Vilniaus universitete.
PDF
Kūrybinių bendrijų licencija

Šis kūrinys yra platinamas pagal Kūrybinių bendrijų Priskyrimas 4.0 tarptautinę licenciją.

Susipažinkite su autorių teisėmis žurnalo politikoje skiltyje Autorių teisės.