I. Kanto reikšmė filosofijos istorijoje
-
Romanas Plečkaitis
Publikuota 1974-01-01
https://doi.org/10.15388/Problemos.1974.14.5550
PDF

Reikšminiai žodžiai

Immanuelis Kantas
pažinimo teorija
psichologija
logika
apriorizmas

Kaip cituoti

Plečkaitis R. (1974). I. Kanto reikšmė filosofijos istorijoje. Problemos, 14, 5-9. https://doi.org/10.15388/Problemos.1974.14.5550

Santrauka

Straipsnyje aptariami svarbiausi I. Kanto filosofijos principai, jo idėjų reikšmė tolesnei filosofijos raidai ir kitiems mokslams. Teigiama, kad pažinimo kategorijas traktuodamas apriorizmo požiūriu, I. Kantas išsakė mokslo metodologijos principą, jog moksliniame pažinime visuomet egzistuoja kategorinė mąstymo struktūra, sąlygojanti patį pažinimą. Pradinių teorijos sąvokų apibrėžimai iš dalies apsprendžia patį teorijos turinį. Pabrėžiama reali analitiškumo ir sintetiškumo problematika, išreiškianti dviejų rūšių (fakto ir proto) tiesas. Aptariama I. Kanto pažiūra į psichologiją: jis manė, kad psichologija liks aprašomuoju mokslu ir nepasieks teorinio lygmens, nes joje esą negalima eksperimentuoti ir ji nesinaudoja matematika. Teigiama, kad logika neabejotinai yra silpniausia I. Kanto pažiūrų dalis, jis nesugebėjo deramai įvertinti šiuolaikinės logikos pradininko G. Leibnizo loginės metodologijos. Aptariama I. Kanto idėjų įtaka kitiems mokslams (jutimo organų fiziologijai), literatūrai (F. Dostojevskis), jų recepcija Lietuvoje.
PDF
Kūrybinių bendrijų licencija

Šis kūrinys yra platinamas pagal Kūrybinių bendrijų Priskyrimas 4.0 tarptautinę licenciją.

Susipažinkite su autorių teisėmis žurnalo politikoje skiltyje Autorių teisės.