M. Šėlerio etinis personalizmas
-
Bronislavas Kuzmickas
Publikuota 1974-01-01
https://doi.org/10.15388/Problemos.1974.13.5545
PDF

Reikšminiai žodžiai

Max Scheler
fenomenologija
etika
vertybės
asmenybė

Kaip cituoti

Kuzmickas B. (1974). M. Šėlerio etinis personalizmas. Problemos, 13, 111-116. https://doi.org/10.15388/Problemos.1974.13.5545

Santrauka

Straipsnyje pristatoma vokiečių filosofo Maxo Schelerio kūrybinė biografija ir jo vertybių teorijos svarbiausi bruožai. Teigiama, kad savo personalistinę etiką M. Scheleris grindė fenomenologiškai traktuojama vertybių teorija siekdamas apsaugoti etiką nuo psichologinio ir socialinio empirizmo ir reliatyvizmo. Filosofas siekė įrodyti, kad apriorizmas etikoje gali būti ne tik formalus, bet ir materialus, pagrįstas faktais. Jis skyrė vertybes ir empiriškai suvokiamus gėrio objektus. Vertybės yra objektyvios, viršjutiminės, viršlaikinės. Aptariama M. Schelerio asmenybės koncepcija: asmenybė yra žmogaus dvasinės veiklos, jo moralinių aktų ir sprendimų visuma. Asmenybės dvasiniai aktai yra nukreipti į universaliąsias vertybes ir išreiškia nepakartojamą individo savitumą. Vertybių siekimas yra asmenybės egzistavimo būdas. Visuotinė žmonių meilė yra pagrindinė jėga, kurios dėka asmenybė peržengia savo individualų ribotumą ir gali artėti prie Dievo. Aptariama vertybių hierarchija: žemiausios yra malonumo ir nemalonumo, aukščiausios – religinės (šventumo) vertybės. Straipsnio autorius kritikuoja aptariamą filosofą dėl subjektyvistinių ir iracionalistinių jo teorijos aspektų.
PDF
Kūrybinių bendrijų licencija

Šis kūrinys yra platinamas pagal Kūrybinių bendrijų Priskyrimas 4.0 tarptautinę licenciją.

Susipažinkite su autorių teisėmis žurnalo politikoje skiltyje Autorių teisės.