Mokslo žinių tikrumas ir tikimybė
-
Bronislavas Kuzmickas
Publikuota 1988-09-29
https://doi.org/10.15388/Problemos.1988.39.7159
PDF

Reikšminiai žodžiai

Evaldas Nekrašas
loginis empirizmas
tikimybinis žinojimas
indukcija
mokslo filosofija

Kaip cituoti

Mokslo žinių tikrumas ir tikimybė (B. Kuzmickas , Trans.). (1988). Problemos, 39, 124-127. https://doi.org/10.15388/Problemos.1988.39.7159

Santrauka

Evaldo Nekrašo monografijos „Tikimybinis žinojimas“ (1987, rusų k.) recenzija. Monografijoje išryškinamos loginio empirizmo teorinės prielaidos, parodoma jo plėtotės vidinė logika, atskleidžiami sudėtingi įvairių loginio empirizmo idėjų tarpusavio santykiai, analizuojama mokslo žinių tikimybinio vertinimo programos sudėtinių dalių struktūra ir dinamika, nagrinėjama indukcijos problema. Recenzentas E. Nekrašo monografiją vertina kaip rimčiausią loginiam empirizmui skirtą tarybinį veikalą, pasižymintį aukštu teoriniu lygiu, rodantį didelę autoriaus erudiciją ir gilią loginę kultūrą.
PDF