Tobulinant valstybės esmės nušvietimą
-
Česlovas Kalenda
Publikuota 2014-09-29
https://doi.org/10.15388/Problemos.1969.4.5767
PDF

Reikšminiai žodžiai

Filosofijos katedra
Eugenijus Meškauskas
Juozas Vinciūnas
Albinas Lozuraitis
Bronislovas Genzelis

Kaip cituoti

Kalenda Česlovas (2014) „Tobulinant valstybės esmės nušvietimą“, Problemos, 40, p. 109-110. doi: 10.15388/Problemos.1969.4.5767.

Santrauka

Apžvelgiami Vilniaus universiteto Filosofijos katedros reguliariai organizuojami išplėstiniai bei tarpkatedriniai posėdžiai. Jose diskutuojamos ir aptariamos bendrosios ir socialinės metodologijos temos: „Atspindžio sąvokos reikšmė“, „Dialektinio prieštaravimo turinio klausimu“, „Nuosavybės instituto ekonominis turinys ir teisinė forma“ (pranešimų autorius doc. E. Meškauskas), „Dėl vadinamojo ontologinio materijos supratimo“ (J. Vinciūnas), „Socialinės vertybės ir tiesos santykio kai kurie aspektai“ (A. Lozuraitis), „Tiesos kriterijai istorijos moksle“ (B. Genzelis) ir kitos. Plačiau aptariamas E. Meškausko pranešimas „Valstybės valdžios kaip klasinės diktatūros supratimas“.
PDF

Susipažinkite su autorių teisėmis žurnalo politikoje skiltyje Autorių teisės.