Reikšmingas įnašas į neopozityvizmo kritinę analizę
-
Česlovas Kalenda
Publikuota 2015-01-01
https://doi.org/10.15388/Problemos.1984.32.6472
PDF

Reikšminiai žodžiai

Evaldas Nekrašas
mokslo filosofija
loginis empirizmas
tikimybė
indukcija

Santrauka

1983 m. gruodžio 13 d. Filosofijos, sociologijos ir teisės institute VU Filosofijos katedros docentas E. Nekrašas apgynė filosofijos mokslų daktaro disertaciją „Tikimybės ir indukcijos problema loginio empirizmo filosofijoje“. Reikšmingiausia loginiame empirizme yra mokslo žinių tikimybinio vertinimo programa, kurią realizuojant buvo sukonstruota tikimybinė indukcinė logika. Disertacijoje analizuojami loginių empiristų bandymai panaudoti mokslo žinių įvertinimui statistinę tikimybės interpretaciją, gvildenamas tikimybinės mokslo metodologijos – probabilizmo – santykis su klasikiniu induktyvizmu ir deduktyvizmu.
PDF

Susipažinkite su autorių teisėmis žurnalo politikoje skiltyje Autorių teisės.