Kultūros klausimas
-
Edmundas Krakauskas
Publikuota 1996-09-29
https://doi.org/10.15388/Problemos.1996.50.6977
PDF

Reikšminiai žodžiai

Kultūra
Johannas Herderis
Immanuelis Kantas
žmogus
Apšvieta

Kaip cituoti

Krakauskas E. (1996). Kultūros klausimas. Problemos, 50, 57-64. https://doi.org/10.15388/Problemos.1996.50.6977

Santrauka

Straipsnyje aptariami kultūros sąvokos apibrėžimo keblumai, apžvelgiamos krikščionybės, I. Kanto, J. Herderio kultūros sampratos. J. Herderis pabrėžė žmonių bendravimo kultūros ypatingumą: žmonių santykių tobulėjimas esąs svarbiausias kultūros plėtros tikslas. Žmogaus savitumą apibūdina jo veiklos (raiškos) ypatybės. Ypatingą žmogaus raišką lemia jo gebėjimas pažinti. Pramoninė civilizacija tapo stimulu naujai permąstyti žmogaus savitumą. Derindamiesi prie gamtos, žmonės derinasi ir vieni prie kitų, susikuria bendravimo taisykles, žmogaus veikla įgyja kuriamąjį pobūdį. Aptariami racionalistinio ir romantinio žmogaus veiklos ir vertybinių nuostatų vertinimo aiškinimų skirtumai. Kultūros sampratos kūrėjais ir plėtotojais laikomi romantizmo atstovai, sukūrę kultūros filosofiją, pagrįstą ne moksline teorija, o filosofiniais vertinimais ir apibendrinimais. Daroma išvada, kad kultūros klausimui spręsti yra būtini duomenys, bet jų atranka jau yra vertinimų padarinys. Šiam klausimui svarbu ne tik sąvokų apibrėžimas, duomenų parinkimas, bet reikšmingas ir tų duomenų vertinimo pagrįstumas.
PDF
Kūrybinių bendrijų licencija

Šis kūrinys yra platinamas pagal Kūrybinių bendrijų Priskyrimas 4.0 tarptautinę licenciją.

Susipažinkite su autorių teisėmis žurnalo politikoje skiltyje Autorių teisės.