Kito supratimas. Speckurso tezės.
-
Vosylius Sezemanas
Publikuota 1996-09-30
https://doi.org/10.15388/Problemos.1996.49.6997
PDF

Reikšminiai žodžiai

Kitas
intersubjektyvumas
supratimas
sąmonė
kūnas

Kaip cituoti

Kito supratimas. Speckurso tezės. (V. Sezemanas , Trans.). (1996). Problemos, 49, 108-109. https://doi.org/10.15388/Problemos.1996.49.6997

Santrauka

Publikuojamas Vosyliaus Sezemano speckurso, skirto intersubjektyvumo problematikai, tezių rankraštis. Kursas skirtas atsakyti į klausimą, kaip galima įsivaizduoti kito žmogaus vidaus gyvenimą – jausmus, išgyvenimus, polinkius, nuotaikas. Nagrinėjamas suvokimo aktas. Jis diferencijuojasi, apima tai, kas duota ir kas neduota. Teigiama, kad aš jaučiu kitų išgyvenimus ne taip, kaip savuosius: aš suvokiu kito gyvybę ir tik per šį suvokimą kito pajautimas siejasi su manuoju „aš“.
PDF