Laisvės problema (II)
-
Vosylius Sezemanas
Publikuota 1989-09-29
https://doi.org/10.15388/Problemos.1989.40.7143
PDF

Reikšminiai žodžiai

Laisvė
determinizmas
priežastingumas
atsakomybė
kaltė

Kaip cituoti

Sezemanas V. (1989). Laisvės problema (II). Problemos, 40, 103-120. https://doi.org/10.15388/Problemos.1989.40.7143

Santrauka

Nagrinėjant laisvės problemą įvairiais aspektais aptariami fizinio ir psichinio priežastingumo, determinizmo, laisvės galimybės sąlygų, laisvės jausmo, atsakomybės, kaltės ir kiti klausimai. Teigiama, kad psichinio reiškinio priklausomybė nuo kito kiekio atžvilgiu negali būti tiksliai nustatyta. Psichinis priežastingumas apima aktyvumo momentą ir tuo skiriasi nuo fizinio priežastingumo. Prasmingas teleologinis ryšys apibūdina laisvą ir sąmoningą subjekto apsisprendimą, kiekvieną laisvą valios aktą. Laisvės realumą liudija laisvės ir kaltumo jausmai, subjekto atsakingumas. Atsakingumas yra tam tikras moralinis subjekto nusistatymas, kuriame pasireiškia vidinis subjekto aktyvumas. Kaltumo jausmas kyla iš atsakingumo, iš žmogaus gebėjimo apsispręsti. Formalioji laisvė yra grynai neigiama ir todėl negali būti reguliatyvus gyvenimo principas, ji nesavarankiška, nulemiama to, ką neigia, ji yra tvarkos ir dėsningumo principo neigimas. Laisvė kaip nepriklausomybė vertinga tik tiek, kiek ji kartu yra sugebėjimas ką nors įvykdyti.
PDF
Kūrybinių bendrijų licencija

Šis kūrinys yra platinamas pagal Kūrybinių bendrijų Priskyrimas 4.0 tarptautinę licenciją.

Susipažinkite su autorių teisėmis žurnalo politikoje skiltyje Autorių teisės.