Laisvės problema (I)
-
Vosylius Sezemanas
Publikuota 1988-09-29
https://doi.org/10.15388/Problemos.1988.39.7156
PDF

Reikšminiai žodžiai

Laisvė
objektyvumas
subjektyvumas
sąmonė
kūnas

Kaip cituoti

Sezemanas V. (1988). Laisvės problema (I). Problemos, 39, 83-107. https://doi.org/10.15388/Problemos.1988.39.7156

Santrauka

Publikuojama Vosyliaus Sezemano veikalo „Laisvės problema“ pirmoji dalis. Tai yra profesoriaus parengtas specialus kursas Kauno universiteto Humanitarinių mokslų fakulteto studentams. Taikomas fenomenologinis metodas, kurio uždavinys – tiksliai aprašyti fenomenus, kuriuose laisvė pasirodo, ir remiantis šiuo aprašymu iškelti laisvės esmę ir prigimtį. Skiriama objektyvi (apsisprendimas, nepriklausomumas nuo išorinių priežasčių) ir subjektyvi (įsisąmoninta objektyvi laisvė, laisvės jausmas, idėja) laisvė. Galimybė yra teigiama subjektyvios laisvės pusė. Nagrinėjamas sąmonės ir laisvės ryšys: sąmonei plečiantis bei skleidžiantis, subjekto sugebėjimas apsispręsti, jo laisvė didėja; sąmonė (sąmoningumas) yra yra esmingiausias žmogaus išorinės laisvės, jo nepriklausomybės nuo išorinio pasaulio konstitutyvus momentas. Kartu jis yra vidinio pasaulio savarankiškumo bei laisvės pamatas. Vidinė sąmonės laisvė apribojama ir varžoma ne tik vidinių, psichinių faktorių, bet ir išorinių veiksnių, pirmiausia žmogaus kūno, tarpininkaujančio tarp psichinio ir fizinio kūno. Išorinė laisvė neatskiriama nuo žmogaus išorinės galios, nuo viešpatavimo gamtoje; galios troškimas glaudžiai susijęs su laisvės troškimu.
PDF
Kūrybinių bendrijų licencija

Šis kūrinys yra platinamas pagal Kūrybinių bendrijų Priskyrimas 4.0 tarptautinę licenciją.

Susipažinkite su autorių teisėmis žurnalo politikoje skiltyje Autorių teisės.