Juozo Girniaus sukakčiai
-
  • Česlovas Kalenda
Česlovas Kalenda
Publikuota 1991-09-30
PDF

Reikšminiai žodžiai

Juozas Girnius
Arvydas Šliogeris
Arūnas Sverdiolas
Tomas Sodeika
Vaclovas Aliulis

Kaip cituoti

Juozo Girniaus sukakčiai (Česlovas Kalenda , Trans.). (1991). Problemos, 45, 127. https://doi.org/10.15388/Problemos.1991.45.7075

Santrauka

1990 m. gegužės 25 d. Vilniuje vyko mokslinė konferencija, skirta žymaus lietuvių filosofo Juozo Girniaus 75 metų sukakčiai. Ją surengė Stasio Šalkauskio fondas. Pagrindinį pranešimą, skirtą J. Girniaus santykiui su egzistencine filosofija išryškinti, skaitė A. Šliogeris. A. Sverdiolas pabrėžė sukaktuvininko kūrybos aktualumą dabartinei lietuvių kultūros situacijai. D. M. Stančienė aptarė laisvės ir kaltės santykį, R. Maziliauskaitė – tautiškumo refleksiją J. Girniaus filosofijoje. T. Sodeika veikalą „Žmogus be Dievo“ apibūdino kaip žymintį perėjimą iš tradicinio į modernųjį filosofavimą.
PDF