Juozo Girniaus sukakčiai
-
Česlovas Kalenda
Publikuota 1991-09-30
https://doi.org/10.15388/Problemos.1991.45.7075
PDF

Reikšminiai žodžiai

Juozas Girnius
Arvydas Šliogeris
Arūnas Sverdiolas
Tomas Sodeika
Vaclovas Aliulis

Kaip cituoti

Kalenda Česlovas. (1991). Juozo Girniaus sukakčiai. Problemos, 45, 127. https://doi.org/10.15388/Problemos.1991.45.7075

Santrauka

1990 m. gegužės 25 d. Vilniuje vyko mokslinė konferencija, skirta žymaus lietuvių filosofo Juozo Girniaus 75 metų sukakčiai. Ją surengė Stasio Šalkauskio fondas. Pagrindinį pranešimą, skirtą J. Girniaus santykiui su egzistencine filosofija išryškinti, skaitė A. Šliogeris. A. Sverdiolas pabrėžė sukaktuvininko kūrybos aktualumą dabartinei lietuvių kultūros situacijai. D. M. Stančienė aptarė laisvės ir kaltės santykį, R. Maziliauskaitė – tautiškumo refleksiją J. Girniaus filosofijoje. T. Sodeika veikalą „Žmogus be Dievo“ apibūdino kaip žymintį perėjimą iš tradicinio į modernųjį filosofavimą.
PDF
Kūrybinių bendrijų licencija

Šis kūrinys yra platinamas pagal Kūrybinių bendrijų Priskyrimas 4.0 tarptautinę licenciją.

Susipažinkite su autorių teisėmis žurnalo politikoje skiltyje Autorių teisės.