Apibrėžimas per artimiausiąją giminę ir rūšinį skirtumą