Ikimokyklinio amžiaus vaikų elgesio bei emocinių sunkumų įvertinimas: motinų, tėčių ir auklėtojų vertinimų lyginamoji analizė
Turinys
Roma Jusienė
Saulė Raižienė
Publikuota 2006-01-01
https://doi.org/10.15388/Psichol.2006..4317
PDF

Reikšminiai žodžiai

elgesio ir emociniai sunkumai
ikimokyklinio amžiaus vaikai
psichologinis įvertinimas
vertinimų atitikimas
CBCL/1½-5
CTRF/1½-5
DSM
CBCL/ 1 1/2 - 5

Kaip cituoti

Jusienė R., & Raižienė S. (2006). Ikimokyklinio amžiaus vaikų elgesio bei emocinių sunkumų įvertinimas: motinų, tėčių ir auklėtojų vertinimų lyginamoji analizė. Psichologija, 33, 47-63. https://doi.org/10.15388/Psichol.2006.4317

Santrauka

Tinkamas galimų emocinių bei elgesio sutrikimų įvertinimas ikimokykliniame amžiuje svarbus ne tik teoriniu požiūriu, aiškinantis psichopatologijos etiologiją, eigą bei prognozę, bet ir praktiniu požiūriu, taikant ankstyvosios psichopatologijos intervencijos ir prevencijos programas. Bendrai pažymima, jog norint patikimai įvertinti mažų vaikų psichologinį prisitaikymą, būtina informacija iš keleto šaltinių. Šiame tyrime siekiame palyginti ir analizuoti trijų informacijos šaltinių – motinos, tėčio ir auklėtojos – teikiamą informaciją apie ikimokyklinio amžiaus vaikų elgesio bei emocinius sunkumus naudodamosi CBCL/1½-5 ir CTRF/1½-5 (Achebach and Rescorla, 2000) skalėmis ir atitikimą tarp trijų to paties vaiko vertintojų. Rezultatai rodo, kad auklėtojų versijos vidinis skalių suderinamumas yra geresnis nei tėvų. Motinų ir tėčių vertinimų atitikimas yra geresnis nei auklėtojų ir tėvų. Vertinant mergaites yra mažiau skirtumų ir geresnis atitikimas tarp vertintojų nei vertinant berniukus. Tėvų vertinimų vidurkiai pagal atskiras skales yra didesni nei auklėtojų, išskyrus dėmesio sunkumus ir užsisklendimą. Apibendrinant tyrimo rezultatus nurodomos galimos vaikų ankstyvosios raidos mokslinių tyrimų gairės ir aptariamos psichologinio vaikų įvertinimo galimybės.

PDF
Kūrybinių bendrijų licencija

Šis kūrinys yra platinamas pagal Kūrybinių bendrijų Priskyrimas 4.0 tarptautinę licenciją.

Susipažinkite su autorių teisėmis žurnalo politikoje skiltyje Autorių teisės. 

Skaitomiausi šio autoriaus(ų) straipsniai

1 2 > >>