Apie akies taktiką regimojo ieškojimo procese
Straipsniai
E. Rimkutė
Publikuota 1968-01-06
https://doi.org/10.15388/Psichol.1968.9.8925
PDF

Reikšminiai žodžiai

suvokimas
akies judesiai
ieškojimas

Kaip cituoti

Rimkutė E. (1968) „Apie akies taktiką regimojo ieškojimo procese“, Psichologija, 9(2), p. 11-18. doi: 10.15388/Psichol.1968.9.8925.

Santrauka

Straipsnyje, remiantis akies judesių ciklogramomis, nagrinėjamas klausimas apie duoto objekto (geometrinės figūros) ieškojimą ir suradimą statiškame ieškojimo lauke. Visas ieškojimo procesas suskirstytas į du etapus. Pirmąjį etapą atitinka akies judėjimo trajektorijos dalis nuo jos pradžios iki tol, kol akis pirmą kartą pagauna ieškomąją figūrą. Nuo pastarojo momento prasideda antrasis etapas, kuris trunka iki galutinio atsakymo. Pirmame etape pagal fiksacijos taškų keitimosi nuoseklumą išskirtos keturių tipų trajektorijos. Dažniausiai pasitaiko nuoseklūs sistemingi judesiai ratu. Pirmo etapo fiksacijų pasiskirstymo topografija parodė, kad ilgiausios fiksacijos koncentruojasi ties tomis ieškojimo lauko figūromis, kurios turi elementų, panašių į ieškomųjų figūrų elementus (iš esmės tai visai skirtingos figūros). Antram etapui būdinga trejopa akies taktika. Vienais atvejais tiriamojo atsakymas sutampa su pirmuoju ieškomosios figūros fiksavimu. Pastaroji figūra paprastai fiksuojama žymiai ilgiau, negu kitos lauko figūros. Neretai jos užimame plote pasiskirsto net 2-3 paeiliui einantys fiksacijos taškai. Kitais atvejais akies judesių trajektorija nesibaigia ieškomosios figūros fiksavimu,- peržiūrima dar eilė figūrų. Tiriamojo atsakymas sutampa arba su kitų indeferentiškų figūrų fiksavimu, arba su pakartotiniu žvilgsnio grįžimu. į ieškomąją figūrą. Laikas, sugaištas ieškomosios figūros fiksavimui, yra žymiai ilgesnis už kitų lauko figūrų fiksavimo laiką. Tai leidžia daryti prielaidą, kad, fiksuojant žvilgsniu ieškomąją figūrą statiškame ieškojimo lauke, atliekamos kitos operacijos ir veiksmai, kurie skiriasi nuo indeferentiškų figūrų fiksavimo veiksmų.
PDF
Kūrybinių bendrijų licencija

Šis kūrinys yra platinamas pagal Kūrybinių bendrijų Priskyrimas 4.0 tarptautinę licenciją.

Susipažinkite su autorių teisėmis žurnalo politikoje skiltyje Autorių teisės.