Leksikos ribos ir paribiai medicinos terminijoje
Lingvistikos tyrimai
Birutė Briaukienė
Lithuanian University of Health Sciences
Publikuota 2018-04-25
https://doi.org/10.15388/RESPECTUS.2018.33.38.05
PDF

Reikšminiai žodžiai

leksika
skoliniai
medicinos terminai
anketinė apklausa

Kaip cituoti

Briaukienė B. (2018) „Leksikos ribos ir paribiai medicinos terminijoje“, Respectus Philologicus, 33(38), p. 49-58. doi: 10.15388/RESPECTUS.2018.33.38.05.

Santrauka

Straipsnyje analizuojamos Lietuvos sveikatos mokslų universiteto (LSMU) studentų nuostatos medicinos terminijos skolinių atžvilgiu. Tokia skolinių analizė atliekama pirmą kartą. Kalbos patarimų knygos ,, Leksika. Skolinių vartojimas: Leksikos skolinių sąrašas ir Senųjų svetimybių sąrašas“ 2013 metų laidoje daug iki tol buvusių neteiktinų ir vengtinų svetimybių tapo bendrinės kalbos normos variantais. Tarp tokių svetimybių yra ir medicinos terminų. Tai paskatino atlikti šį tyrimą. Tyrimo respondentai buvo LSMU Medicinos fakulteto II kurso studentai. Tyrime dalyvavo 100 studentų. Jiems buvo pateiktas specialiai šiam tyrimui sudarytas 40-ties medicinos terminų sąrašas. Tyrimo dalyviai buvo paprašyti nurodyti, kuris iš pateiktų terminų yra norminis, o kuris neatitinka bendrinės kalbos normos reikalavimų. Tyrimo tikslas – ištirti, ar studentai geba nustatyti skolinio santykį su bendrinės kalbos norma. Be to, kelta hipotezė, kad studentai geba skirti norminius ir nenorminius skolinius.
Atlikus tyrimą, nustatyta, kad neteiktinus ir vengtinus skolinius iš viso nenorminiais laikė 85,8 proc. studentų. Dvigubai daugiau respondentų šalutiniu normos variantu laikomus skolinius nurodė kaip nenorminius. Lygiaverčiu normos variantu laikomus skolinius kaip nenorminius nurodė daugiau kaip pusė (56,5 proc.) apklaustųjų. Tyrimo hipotezė pasitvirtino.

PDF
Kūrybinių bendrijų licencija

Šis kūrinys yra platinamas pagal Kūrybinių bendrijų Priskyrimas 4.0 tarptautinę licenciją.

Susipažinkite su autorių teisėmis žurnalo politikoje skiltyje Autorių teisės.