Ezoterika šiuolaikinėje lietuvių prozoje
Literatūros naratyvai ir kontekstai
Ieva Naikienė
Vilnius University
Publikuota 2018-04-25
https://doi.org/10.15388/RESPECTUS.2018.33.38.12
PDF

Reikšminiai žodžiai

ezoterika
šiuolaikinė lietuvių literatūra
Absoliutas
Visatos branduolys
tapatybė

Kaip cituoti

Naikienė I. (2018) „Ezoterika šiuolaikinėje lietuvių prozoje“, Respectus Philologicus, 33(38), p. 121-132. doi: 10.15388/RESPECTUS.2018.33.38.12.

Santrauka

Straipsnyje aptariamas šiuolaikinių lietuvių prozininkų požiūris į ezoteriką. Analizuojamas Donaldo Kajoko romanas Ežeras ir kiti jį lydintys asmenys (2003) ir Jurgos Ivanauskaitės romanas Placebas (2012). Išskiriami būdingiausi ezoteriniai bruožai, nurodoma kiekvieno autoriaus prieiga prie ezoterikos paslapčių. Straipsnyje ezoterika suprantama kaip sietina su vidinėmis žmogaus jausenomis, bet nesiribojanti su okultizmu ir parapsichologija, pvz., alchemija, kabala, būrimu kortomis, kt. Ezoterikos samprata jungtina su straipsnyje aktualizuojama idėja, kad žmogus, turintis ribotus pojūčius, negali pažinti tikrovės, tačiau neatmetama mintis, kad tuos pojūčius galima įgyti. Tai padėtų atskleisti aukštesniuosius, antjutiminius pasaulius ir pažvelgti į asmens santykį su daugybiniais tapatybės pavidalais. Šių pasaulių pažinimas atveria galimybę pažinti asmens (mikrokosmo) ir Visatos (makrokosmo) branduolį, atrasti santykį tarp asmens tapatumo ir Visatos esmės. Tai skaitytojui leidžia suvokti neišvengiamą savo ir Kitų būčių susisluoksniavimą. 

PDF
Kūrybinių bendrijų licencija

Šis kūrinys yra platinamas pagal Kūrybinių bendrijų Priskyrimas 4.0 tarptautinę licenciją.

Susipažinkite su autorių teisėmis žurnalo politikoje skiltyje Autorių teisės.