Algirdo Landsbergio „Graikijos Vėjas“: naratyvo ypatumai ir mito intertekstas
Literatūros naratyvai ir kontekstai
Laimutė Adomavičienė
Lithuanian Literature and Folklore Institute
Publikuota 2017-10-25
https://doi.org/10.15388/RESPECTUS.2017.32.37.06
PDF

Reikšminiai žodžiai

Algirdas Landsbergis
lietuvių išeivių novelė
naratyvas
intertekstas
mitas

Kaip cituoti

Adomavičienė L. (2017) „Algirdo Landsbergio ,Graikijos Vėjas‘: naratyvo ypatumai ir mito intertekstas“, Respectus Philologicus, 32(37), p. 60-69. doi: 10.15388/RESPECTUS.2017.32.37.06.

Santrauka

Straipsnyje analizuojama lietuvių išeivių prozininko, dramaturgo, literatūros ir teatro kritiko Algirdo Landsbergio (1924–2004) novelė „Graikijos Vėjas“ (1956). Novelei taikyta naratologinė analizė remiantis Gérard’o Genette’o naratologija ir transtekstualumo teorija, taip pat pasitelkta Irinos Melnikovos intermedialumo teorija. Novatoriška tai, kad pasirinktam tekstui iki šiol tokia prieiga nebuvo taikyta. Išsamiai išnagrinėjus novelės naratyvą, atlikus erdvės ir laiko (tvarka, trukmė, dažnis) analizes, ištyrus pasakojimo būdą, paaiškėjo, kad tekste laikas susietas su erdve. Laikina įvykių seka (viena pailginta diena) perteikta chronologiškai perpasakojant ankstesnius įvykius. Pasakojimas – dvipusis: viena vertus, jį sudaro vidinis kintamas fokusavimas, antra vertus, nulinis fokusavimas. Ištyrus tarptekstinį naratyvo ryšį tarp savo ir svetimo tekstų, išryškėjo graikų kultūros konteksto svarba. Autorius itin kūrybiškai panaudojo europietišką mitologijos paveldą: transformavo klasikinį mitą apie Tesėją ironizuodamas siužetą, primindamas Tesėjo meilės istoriją ir parodijuodamas ankstesnes herojaus savybes (jėgą, drąsą, kilnius tikslus ir žygius).

PDF
Kūrybinių bendrijų licencija

Šis kūrinys yra platinamas pagal Kūrybinių bendrijų Priskyrimas 4.0 tarptautinę licenciją.

Susipažinkite su autorių teisėmis žurnalo politikoje skiltyje Autorių teisės.