Tarp dramos ir postdramos
Straipsniai
Ina Pukelytė
Vytautas Magnus University, Lithuania
Publikuota 2016-04-25
https://doi.org/10.15388/RESPECTUS.2016.29.34.02
PDF

Reikšminiai žodžiai

postdrama
Marius Ivaškevičius
„Didis blogis“

Kaip cituoti

Pukelytė I. (2016) „Tarp dramos ir postdramos“, Respectus Philologicus, 29(34), p. 18-24. doi: 10.15388/RESPECTUS.2016.29.34.02.

Santrauka

Straipsnyje nagrinėjama dramos žanro kaita postdraminio teatro kontekste. Postdraminio teatro teoretikas H. T. Lehmannas teigia, kad dramos tekstas yra viena iš postdraminio teatro dalių. Tačiau dažnai dramos tekstas yra spektaklio centrinė ašis, kuria remiantis konstruojamas spektaklis. Straipsnyje keliama prielaida, kad postdraminė teorija atnaujina dramos žanrą, o kai kuriuos scenos tekstus galima laikyti postdramomis. Spektaklio „Didis blogis“ pavyzdžiu siekiama parodyti, kad šio spektaklio tekstą galima laikyti postdrama, nes jo atsiradimą lemia ne dramaturgas, o lygiavertis režisieriaus, aktorių ir dramaturgo kūrybinis bendradarbiavimas. Šio bendradarbiavimo rezultatas – įvairias dramos kūrimo strategijas atskleidžiantis tekstas. Jame gausu akivaizdžių žaidimų įvairiomis draminio teksto formomis: epiniu, brechtiškuoju, socialiniu, dokumentiniu, medijų, žiaurumo teatru, intermedija, teatru teatre, stand-up. Galima teigti, kad drama, nustumta į antrą planą postmoderniame teatre, šiuolaikiniame teatre virsta postdrama, kuri atsinaujina panaudodama postdraminiam teatrui būdingas strategijas, kitaip sakant, integruodama įvairias šiam teatrui būdingas estetikas ir priversdama jas tarnauti tekstui.

PDF
Kūrybinių bendrijų licencija

Šis kūrinys yra platinamas pagal Kūrybinių bendrijų Priskyrimas 4.0 tarptautinę licenciją.

Susipažinkite su autorių teisėmis žurnalo politikoje skiltyje Autorių teisės.