Metaforinė ribų ir ribojimų konceptų raiška teisės mokslo darbuose
Lingvistikos tyrimai
Dalia Gedzevičienė
Law Institute of Lithuania
Publikuota 2015-10-25
https://doi.org/10.15388/RESPECTUS.2015.28.33.10
PDF

Reikšminiai žodžiai

konceptualioji metafora
metaforos funkcijos
perkeltinė reikšmė
teisė
kalbos norma

Kaip cituoti

Gedzevičienė D. (2015) „Metaforinė ribų ir ribojimų konceptų raiška teisės mokslo darbuose“, Respectus Philologicus, 28(33), p. 99-108. doi: 10.15388/RESPECTUS.2015.28.33.10.

Santrauka

Straipsnio tyrimo objektas – metaforinis RIBŲ ir RIBOJIMŲ konceptualizavimas teisės mokslo darbuose. Tyrimo problema – nevienareikšmis šių metaforinių pasakymų vertinimas kalbos normos atžvilgiu. Taikant semantinę ir konceptualiąją analizes nustatyta, kad dažniausiai netiesiogiai, metaforiškai ribos (tikslo sritis) teisės mokslo darbuose nusakomos pasitelkus patalpos dalių (ištakų sritis) – lubų ir slenksčio – konceptus. Socialinės apsaugos ir šeimos teisės klausimus nagrinėjančiuose darbuose LUBOMIS įvardijama viršutinė mokėjimų riba ir taip realizuojama konceptualioji metafora SOCIALINĖS APSAUGOS SISTEMA YRA PATALPA. Tuose pačiuose darbuose SLENKSČIU įvardijama žemiausia gyventojo pajamų ir turto riba, nuo kurios pradedamos taikyti tam tikros socialinės priemonės. Taip pat SLENKSTIS minimalios teisės pažeidėjo pajamų ir turto ribos reikšme vartojamas kalbant, kai būtinas atskaitos taškas, nuo kurio pradedama taikyti ar netaikyti tam tikra sankcija. Taigi metaforiniais pasakymais su žodžiu SLENKSTIS realizuojama konceptualioji metafora MATERIALINĖ (GYVENTOJO, TEISĖS PAŽEIDĖJO) PADĖTIS YRA PATALPA. Nors tiek lubų, tiek slenksčio aptartos perkeltinės reikšmės susiformavo dėl svetimų kalbų atitinkamų žodžių platesnės semantinės struktūros poveikio, vis dėlto SLENKSČIO vartojimas ribos reikšme žodynuose užfiksuotas kaip teiktinas, o LUBOS naująja reikšme vertinamos kaip semantizmas ir rekomenduojamos tik laisvojo stiliaus tekstuose.

PDF
Kūrybinių bendrijų licencija

Šis kūrinys yra platinamas pagal Kūrybinių bendrijų Priskyrimas 4.0 tarptautinę licenciją.

Susipažinkite su autorių teisėmis žurnalo politikoje skiltyje Autorių teisės.