Dėl teisės terminų pateikimo „Tarptautinių žodžių žodyne“
Lingvistikos tyrimai
Dalia Gedzevičienė
Lietuvos socialinių mokslų centro Teisės institutas
https://orcid.org/0000-0001-8285-9692
Publikuota 2023-04-17
https://doi.org/10.15388/RESPECTUS.2023.43.48.105
PDF
HTML

Reikšminiai žodžiai

teisės terminas
tarptautinių žodžių žodynas
žodžio kilmė
morfeminė sudėtis
semantika legal term
a dictionary of international words
word origin
morphemic structure
semantics

Kaip cituoti

Gedzevičienė, D. (tran.) (2023) “Dėl teisės terminų pateikimo „Tarptautinių žodžių žodyne“”, Respectus Philologicus, (43 (48), pp. 24–35. doi:10.15388/RESPECTUS.2023.43.48.105.

Santrauka

Siekiant įvertinti, ar Tarptautinių žodžių žodynas (toliau TŽŽ2013) moksliniame ir praktiniame darbe gali būti pasitelkiamas kaip vienas iš teisės terminijos šaltinių, iš TŽŽ2013 išrinkti teisės sąvokas įvardijantys terminai ir galimi jų būdvardiniai dėmenys, išanalizuota prie jų pateikiama informacija ir nurodyti pagrindiniai terminų ir jų dėmenų morfeminės sudėties ir semantikos bruožai. Nustatyta, kad 65 proc. iš 676 žodyne aptiktų teisės terminų kilę iš lotynų, 17 proc. – iš prancūzų, 6,5 proc. – iš graikų kalbos, likę 11 proc. – iš kitų kalbų. Daiktavardinius teisės terminus dažniausiai sudaro visi tarptautinės kilmės komponentai, neskaitant galūnės, o visi veiksmažodiniai teisės terminai vertintini kaip hibridai, nes juos sudaro svetimos kilmės pamatas ir lietuviškos priesagos. 26 proc. būdvardinių terminų dėmenų sudaro svetimos kilmės pamatas ir tarptautinės priesagos, apie 70 proc. traktuojami kaip hibridai. Taip pat straipsnyje aptartos lietuvių kalboje vartojamų terminų ir jų angliškų atitikmenų semantinių laukų nesutaptys. Daroma išvada, kad TŽŽ2013 su tam tikromis išlygomis naudotinas tiek teisės ir kalbos mokslų, tiek praktikos srityse kaip vienas iš teisės terminijos šaltinių.

PDF
HTML