„Pagarbaus atstumo“ principas Lietuvos kultūros politikoje
Skaudūs klausimai
Audronė Rimkutė
Vilnius University, Lithuania
Publikuota 2014-04-25
https://doi.org/10.15388/RESPECTUS.2014.25.30.18
PDF

Reikšminiai žodžiai

Lietuvos kultūros politika
pagarbaus atstumo principas
kultūros taryba

Kaip cituoti

RimkutėA. (2014) „,Pagarbaus atstumo‘ principas Lietuvos kultūros politikoje“, Respectus Philologicus, 25(30), p. 227-243. doi: 10.15388/RESPECTUS.2014.25.30.18.

Santrauka

Straipsnyje nagrinėjama Lietuvos kultūros politika „pagarbaus atstumo“ principo įgyvendi­nimo aspektu. Pirmoje straipsnio dalyje apibūdinama „pagarbaus atstumo“ principo sąvoka, apžvelgiama šio principo atsiradimo istorija ir nagrinėjama pagrindinė jo realizavimo kultūros politikoje priemonė– kultūros taryba. Palyginus įvairių šalių kultūros tarybas, apibūdinamos jų, kaip „pagarbaus atstumo“ institucijų, veiklos ypatybės. Antroje straipsnio dalyje nagrinėja­mas „pagarbaus atstumo“ principu pagrįsto kultūros politikos modelio formavimas Lietuvoje. Šį modelį kaip kultūros politikos reformų gairę Lietuvos vyriausybė pasirinko 1991 m., jį taip pat rekomendavo Europos tarybos ekspertai Lietuvai dalyvaujant nacionalinių kultūros po­litikos apžvalgų programoje 1996–1998 m. Straipsnyje analizuojamos viešos diskusijos apie Lietuvos kultūros politiką, vyriausybių programos, svarbiausi politiniai dokumentai, išskiriami naujo kultūros politikos modelio formavimo proceso etapai, lėtos eigos priežastys. Trečioje dalyje nagrinėjamos dviejų Lietuvos kultūros politikos institucijų, veikiančių „pagarbaus atstumo“ principu, veiklos problemos. Straipsnyje analizuojamos šių institucijų ataskaitos, vieši pasisakymai apie jų veiklą, išskiriami veiklos trūkumai.

PDF
Kūrybinių bendrijų licencija

Šis kūrinys yra platinamas pagal Kūrybinių bendrijų Priskyrimas 4.0 tarptautinę licenciją.

Susipažinkite su autorių teisėmis žurnalo politikoje skiltyje Autorių teisės.