Wybrane problemy generowania grup apozycyjnych w dawnej polszczyźnie
Lingvistikos tyrimai
Piotr Zbróg
The University of Jan Kochanowski in Kielce, Poland
Publikuota 2020-04-17
https://doi.org/10.15388/RESPECTUS.2019.37.42.35
PDF
HTML

Reikšminiai žodžiai

grupa apozycyjna
składnia
derywacja składniowa

Kaip cituoti

Zbróg P. (2020) „Wybrane problemy generowania grup apozycyjnych w dawnej polszczyźnie“, Respectus Philologicus, (37(42), p. 11-21. doi: 10.15388/RESPECTUS.2019.37.42.35.

Santrauka

Przedmiotem zainteresowania w rozdziale są koncepcje sposobu tworzenia grup apozycyjnych, występujące w literaturze przedmiotu, np. zbawiciel Jesusdziewica Maryja, matka jegosłudze Bryjidzie. Przeciwstawne teorie na ten temat wskazywały z jednej strony, że apozycja była elementem dodawanym do jednostki nadrzędnej, z drugiej zaś, że apozycja stanowiła efekt przekształceń struktury głębokiej w konstrukty powierzchniowe. Podejścia te znajdowały, zazwyczaj intuicyjne, odzwierciedlenie w sądach językoznawców, opisujących tytułowe wyrażenia od początku XIX wieku. W niniejszym opracowaniu prześledzono je i dowiedziono dominacji opinii o składniowym punkcie wyjścia w derywacji apozycji. Ponadto omówiono inne aspekty charakterystyki grup apozycyjnych, lokujące je w zasadniczej dychotomii derywowania apozycji.

PDF
HTML
Kūrybinių bendrijų licencija

Šis kūrinys yra platinamas pagal Kūrybinių bendrijų Priskyrimas 4.0 tarptautinę licenciją.

Susipažinkite su autorių teisėmis žurnalo politikoje skiltyje Autorių teisės.