Językowe i pozajęzykowe nośniki reprezentacji społecznych w dyskursie publicznym
Lingvistikos tyrimai
Zuzanna Zbróg
Jan Kochanowski University in Kielce, Poland
Piotr Zbróg
Jan Kochanowski University in Kielce, Poland
Publikuota 2017-10-25
https://doi.org/10.15388/RESPECTUS.2017.31.36.07
PDF

Reikšminiai žodžiai

teoria reprezentacji społecznych
dyskurs publiczny
analiza dyskursu

Kaip cituoti

Zbróg Z. ir Zbróg P. (2017) „Językowe i pozajęzykowe nośniki reprezentacji społecznych w dyskursie publicznym“, Respectus Philologicus, 31(36), p. 70-81. doi: 10.15388/RESPECTUS.2017.31.36.07.

Santrauka

Celem artykułu jest przedstawienie przydatności teorii reprezentacji społecznych jako bazy teoretycznej i metodologicznej w badaniach dyskursu publicznego. Teoria ta, sformułowana przez francuskiego psychologa Serge’a Moscoviciego, oferuje nowe podejście do badania: w jaki sposób media i społeczności/grupy społeczne konstruują rozumienie ważnych dla nich kwestii. Analiza dyskursu publicznego prowadzona w ramach tej teorii bazuje na obserwacji, za pomocą jakich środków językowych dokonywane są procesy zakotwiczania (nazywanie, zakotwiczanie emocjonalne, zakotwiczanie tematyczne, zakotwiczanie metaforyczne, zakotwiczanie poprzez podstawowe antynomie) i obiektyfikacji (obiektyfikacja emocjonalna, personifikacja), będące podstawowymi mechanizmami komunikacyjnymi wytwarzającymi reprezentacje społeczne. Podkreślona zostanie rola języka jako nośnika reprezentacji społecznych. W artykule omówione zostaną także inne – pozajęzykowe – nośniki reprezentacji społecznych, które decydują o całościowym oglądzie dyskursywnej rzeczywistości społecznej. Reprezentacje społeczne można traktować jako narzędzie opisu i rozumienia rzeczywistości.

PDF
Kūrybinių bendrijų licencija

Šis kūrinys yra platinamas pagal Kūrybinių bendrijų Priskyrimas 4.0 tarptautinę licenciją.

Susipažinkite su autorių teisėmis žurnalo politikoje skiltyje Autorių teisės.