Jak naukowo zbadać normę językową – zagadnienia wstępne
Lingvistikos tyrimai
Piotr Zbróg
Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
Publikuota 2018-04-25
https://doi.org/10.15388/RESPECTUS.2018.33.38.04
PDF

Reikšminiai žodžiai

norma językowa
norma skodyfikowana

Kaip cituoti

Zbróg P. (2018) „Jak naukowo zbadać normę językową – zagadnienia wstępne“, Respectus Philologicus, 33(38), p. 38-48. doi: 10.15388/RESPECTUS.2018.33.38.04.

Santrauka

Przedmiotem zainteresowania w artykule jest wskazanie sposobu rozwiązania wybranych problemów związanych z przygotowaniem do naukowego badania normy językowej. Do chwili obecnej językoznawcy nie dokonali bowiem próby opisania normy językowej zgodnie z jej definicją. Powinno się na nią spojrzeć jak na zjawisko społeczne i wykorzystać mieszane metody badawcze właściwe zarówno dla lingwistyki, jak i dla nauk społecznych. Należy wybrać odpowiednią grupę reprezentatywną współczesnych użytkowników języka polskiego, zgodnie z zasadami właściwymi dla typowych badań opinii publicznej. Konieczne są narzędzia ankietowe, umożliwiające stworzenie sytuacji przypominającej naturalną reakcję na formy błędne i poprawne. Aby określić poziom normy (np. formy wzorcowe, poprawne, dopuszczalne), trzeba wyznaczyć sposób interpretacji uzyskanych wyników (np. powyżej 85% odpowiedzi pozytywnych kwalifikuje wariant do normy wzorcowej, poniżej 65% – do form poza normą). W ten sposób uzyskano by wiarygodny obraz współczesnej normy językowej i powstałyby racjonalne podstawy opracowania normy skodyfikowanej. Istnieje bowiem silne oczekiwanie społeczne na wiarygodne źródło tego, w jaki sposób mówić i pisać po polsku. Istotne jest też stałe aktualizowanie wydawnictwa poprawnościowego, stąd wymóg umieszczenia go w Internecie, monitorowanie zmian uzusu i odnotowywanie tego.

PDF
Kūrybinių bendrijų licencija

Šis kūrinys yra platinamas pagal Kūrybinių bendrijų Priskyrimas 4.0 tarptautinę licenciją.

Susipažinkite su autorių teisėmis žurnalo politikoje skiltyje Autorių teisės.