Tarpfrazinių pauzių trukmė skaitomoje kalboje
Lingvistikos tyrimai
Asta Kazlauskienė
Vytautas Magnus University, Lithuania
Eidmantė Kalašinskaitė
Vytautas Magnus University, Lithuania
Publikuota 2020-04-20
https://doi.org/10.15388/RESPECTUS.2019.37.42.37
PDF
HTML

Reikšminiai žodžiai

pauzė
sakinys
pastraipa
trukmė

Kaip cituoti

Kazlauskienė A. ir Kalašinskaitė E. (2020) „Tarpfrazinių pauzių trukmė skaitomoje kalboje“, Respectus Philologicus, (37(42), p. 35-46. doi: 10.15388/RESPECTUS.2019.37.42.37.

Santrauka

 Šio tyrimo tikslas – nustatyti pauzių tarp pastraipų ir sakinių trukmę skaitomoje kalboje ir jų sąsają su šių kalbos vienetų ilgiu bei skaitymo greičiu. Tyrimo medžiagą sudaro 48 garso įrašai (aštuoni diktoriai skaitė šešis skirtingų funkcinių stilių tekstus). Tyrimo rezultatai rodo, kad pauzes tarp pastraipų paprastai daro visi skaitantieji balsu, o jų trukmė priklauso nuo skaitymo greičio: greičiau skaitančiųjų pauzės yra vidutiniškai nuo 400 ms iki 1340 ms, lėčiau skaitančiųjų – nuo 750 ms iki 1800 ms. Po trumpų pastraipų pauzės yra trumpiausios, o po ilgesnių pastraipų jos yra 1,2 karto ilgesnės. Pauzės tarp skaitomų sakinių taip pat beveik visada daromos. Greičiau skaitančiųjų pauzės vidutiniškai yra nuo 200 ms iki 980 ms, lėčiau skaitančiųjų – nuo 340 ms iki 1360 ms. Ilgėjant sakiniams, ilgėja ir pauzės po jų (iki 1,4 karto). Tačiau po ilgų sakinių jos gali būti tokios pačios trukmės, kaip ir po vidutinių sakinių.

PDF
HTML
Kūrybinių bendrijų licencija

Šis kūrinys yra platinamas pagal Kūrybinių bendrijų Priskyrimas 4.0 tarptautinę licenciją.

Susipažinkite su autorių teisėmis žurnalo politikoje skiltyje Autorių teisės.