Kitoks profesinės etikos egzaminas būsimiems slaugytojams
Periodinio recenzuojamo mokslo žurnalo „Slauga. Mokslas ir praktika“ viršelis
Savišvieta
Daiva Treznevičiūtė
Vilniaus kolegija
Publikuota 2020-08-21
PDF

Reikšminiai žodžiai

egzaminas
profesinė etika
nuotolinis mokymas
bendrosios praktikos slaugos studijos
studentas

Kaip cituoti

Treznevičiūtė D. (2020) „Kitoks profesinės etikos egzaminas būsimiems slaugytojams“, Slauga. Mokslas ir praktika, 1(8 (284), p. 25-31. Adresas: https://www.zurnalai.vu.lt/slauga/article/view/19242 (žiūrėta: 18rugsėjo2021).

Santrauka

Straipsnyje aptariamas nuotolinio profesinės etikos egzamino organizavimas Vilniaus kolegijos Sveikatos priežiūros fakulteto bendrosios praktikos slaugos studijų programos pirmo kurso studentams. Paaiškinama, kaip egzamino metu buvo taikoma meninio filmo analizė, remiantis medicinos etika, – analizuotas režisieriaus Philippo Stölzlio filmas „Gydytojas: Avicenos mokinys“ („Der Medicus“, „The Physician“, 2013). Pristatoma, kokie šiam studijų metodui yra taikomi pagrindiniai principai. Išryškinama egzamino specifika, jį organizuojant COVID-19 pandemijos metu. Apibūdinami egzaminui iškelti kriterijai, egzamino tikslas bei uždaviniai, tematika. Pristatomas atliktas tyrimas, kurio metu egzaminą vertino jį laikę studentai. Tyrimo rezultatai rodo, kad egzaminą laikiusieji jį įvertino teigiamai, kadangi pavyko atlikti medicinos etikos principų analizę per istorinę jų kaitos perspektyvą, įvertinti šių principų taikymo slaugytojo profesinėje veikloje svarbą, stiprinti profesinę motyvaciją, dirbti kūrybiškai. Apklausoje pateikti teigiami atsiliepimai apie egzaminą liudija, kad jis buvo studentą įtraukiantis, motyvuojantis, prasmingas. Tinkamas egzamino organizavimas leido išvengti akademinio nesąžiningumo bei plagijavimo atvejų, o tai labai svarbu, mąstant apie studijų organizavimo nuotoliniu būdu galimybes ateityje.
PDF