50–74 metų amžiaus žmonių informuotumas apie storosios žarnos vėžio prevencinę programą
Slauga. Mokslas ir praktika viršelis 2017 Nr. 6 (246)
Mokslinis straipsnis
Vilija Gendvilaitė
Šiaulių valstybinė kolegija
Publikuota 2020-08-31
PDF

Reikšminiai žodžiai

informuotumas
prevencinės programos
storosios žarnos vėžys

Kaip cituoti

Gendvilaitė V. (2020) „50–74 metų amžiaus žmonių informuotumas apie storosios žarnos vėžio prevencinę programą“, Slauga. Mokslas ir praktika, (6 (246), p. 4-8. Adresas: https://www.zurnalai.vu.lt/slauga/article/view/19482 (žiūrėta: 20gegužės2022).

Santrauka

Storosios žarnos vėžio prevencinė programa skirta plėtoti šio naviko ankstyvąją diagnostiką Lietuvoje, panaudojant efektyvius medicinos mokslo ir praktikos metodus. Šios programos tikslas – kuo daugiau storosios žarnos vėžio atvejų nustatyti ankstyvojoje stadijoje ir sumažinti mirštamumą nuo šio onkologinio susirgimo.
Tyrimo tikslas – išsiaiškinti 50–74 metų amžiaus žmonių informuotumą apie storosios žarnos vėžio prevencinę programą.
Tyrimo metodai – kiekybinis tyrimas, anketinė apklausa. 50–74 metų amžiaus asmenų žinioms ir motyvacijai dalyvauti storosios žarnos vėžio prevencinėje programoje išsiaiškinti autorė sudarė 29 klausimų anketą. Apklausoje dalyvavo 122 tiriamieji, prisiregistravę vienoje Šiaulių rajono pirminės sveikatos priežiūros įstaigoje.
Tyrimo rezultatai. 80,0 proc. apklaustų vyrų ir 82,3 proc. moterų žinojo, kad yra vykdoma storosios žarnos vėžio ankstyvosios diagnostikos programa. Apie programos vykdymą 50–74 metų amžiaus žmonės daugiausia buvo informuoti šeimos gydytojų (46,7 proc.) ir informacinių priemonių (43,4 proc.). Iš slaugytojų apie šią prevencinę programą informaciją gavo tik penktadalis (15,6 proc.) tiriamųjų. Žinojimas apie storosios žarnos vėžio ankstyvosios diagnostikos programą yra statistiškai reikšmingai susijęs su išsilavinimu (p = 0,014). Nors didelė dalis 50–74 metų amžiaus žmonių buvo girdėję apie tokios programos vykdymą, tačiau daugiau nei pusė (60,7 proc.) jų nedalyvavo šioje prevencinėje programoje. Daugiausia tirtų asmenų priežastį, kodėl dalyvauja šioje profilaktikos programoje, įvardijo rūpinimąsi savo sveikata (72,9 proc.). Nedalyvaujančiųjų programoje priežastys: trūksta informacijos (36,5 proc.), galvoja, bet dar nespėjo pasitikrinti (35,1 proc.), apie tai net negalvoja (23,0 proc.).

PDF