Slaugytojų, dirbančių stacionare, darbo motyvacija
Slauga. Mokslas ir praktika viršelis 2018 Nr. 2 (254)
Mokslinis straipsnis
Vaida Mikužienė
VšĮ Respublikinė Klaipėdos ligoninė
Publikuota 2020-09-22
PDF

Reikšminiai žodžiai

slaugytojas
pasitenkinimas darbu
motyvacija

Kaip cituoti

Mikužienė V. (2020) „Slaugytojų, dirbančių stacionare, darbo motyvacija“, Slauga. Mokslas ir praktika, (2 (254), p. 4-8. Adresas: https://www.zurnalai.vu.lt/slauga/article/view/19774 (žiūrėta: 11rugpjūčio2022).

Santrauka

Slaugytojų darbo motyvacija ir pasitenkinimas darbu – vienas svarbiausių sveikatos priežiūros įstaigų valdymo tikslų Lietuvoje. Motyvavimo tyrimai būtini, siekiant nustatyti ir įvertinti slaugytojų darbo motyvavimo raišką, sąveiką bei jų įtaką sveikatos priežiūros įstaigų veiklai. Tyrimo tikslas – ištirti slaugytojų, dirbančių stacionare, darbo motyvaciją. Atliktas kiekybinis tyrimas, autorinė anoniminė anketinė apklausa raštu. Buvo apklausti vienos Klaipėdos sveikatos priežiūros įstaigos slaugytojai (n = 257). Tyrimo rezultatai parodė, kad pasitenkinimas profesija, darbu ir pasitenkinimas gyvenimu – neatsiejamai susijusios slaugytojo, kaip ir kiekvieno žmogaus, būties erdvės. Mažas pasitenkinimas darbu gali lemti prastos kokybės paslaugą, silpnus bendravimo, bendradarbiavimo ryšius, priešiškumą, blogą sveikatą ar dažną slaugytojų kaitą. Tik gerai motyvuotas ir savo darbu patenkintas slaugytojas gali užtikrinti visapusiškai kokybišką slaugą. Ne visi anketinėje apklausoje dalyvavę slaugytojai yra motyvuoti dirbti slaugytojo darbą stacionare. Slaugytojų motyvaciją veikia materialiniai skatinimo veiksniai, prasminga, gebėjimų ir mąstymo reikalaujanti darbinė veikla, moralinio skatinimo priemonės, darbo aplinka, geras socialinis ir psichologinis darbo klimatas.

PDF