Slaugos personalo lūkesčiai ir motyvacija
Slauga. Mokslas ir praktika viršelis 2019 Nr. 1 (265)
Mokslinis straipsnis
Krystyna Rymšo
VšĮ Vilniaus universiteto ligoninės Santaros klinikos
Zita Gierasimovič
Vilniaus universitetas, Medicinos fakultetas
Publikuota 2020-10-02
PDF

Reikšminiai žodžiai

motyvavimo priemonės
mikroklimatas
darbo organizavimas

Kaip cituoti

Rymšo K. ir Gierasimovič Z. (2020) „Slaugos personalo lūkesčiai ir motyvacija“, Slauga. Mokslas ir praktika, (1 (265), p. 4-8. Adresas: https://www.zurnalai.vu.lt/slauga/article/view/20078 (žiūrėta: 9gruodžio2021).

Santrauka

Žmogiškieji ištekliai lemia sėkmės pranašumą, kuris priklauso nuo individo gebėjimų ir motyvacijos. Taikant motyvavimo priemones, atsiranda galimybė išlaikyti darbuotojų motyvavimo modelio skaidrumą ir vieningumą, be to, darbuotojai skatinami efektyviau dirbti.

Tyrimo tikslas – ištirti slaugos personalo motyvavimo sistemą.

Tyrimo metu buvo apklausti 379 slaugos personalo darbuotojai. Atlikus tyrimą paaiškėjo, kad dauguma tiriamųjų kaip labai svarbias motyvavimo priemones išskiria darbo užmokestį ir socialines garantijas. Daugiau nei pusė respondentų (58,1 proc.) pirmenybę teikia socialinėms garantijoms ir galimybei mokytis. 8,2 proc. tiriamųjų savirealizacijos galimybę laiko visiškai nesvarbia motyvavimo priemone. Vertinant mikroklimatą darbe dauguma tiriamųjų (n = 209; 55,1 proc.) pažymi, kad didžiuojasi pasirinktu darbu ir bendravimu su kolegomis, trečdalis tiriamųjų turi kolegų ir darbo vadovo palaikymą. Trečdalis tiriamųjų (35,5 proc.) teigiamai vertina taikytas motyvavimo priemones: darbo užmokestį, priedus prie atlyginimo. Nustatyta, kad kaip svarbų veiksnį 14,2 proc. tiriamųjų išskiria kasmetinio atlyginimo peržiūrą ir didinimą, metinės darbo veiklos ir pasiektų rezultatų peržiūrą ir vertinimą.

Išvados: slaugos personalo motyvavimo priemonių nėra daug, skiriamas per mažas dėmesys dalyvauti organizacijos veikloje, pareigų prestižui. Slaugos personalas kaip labai svarbų motyvavimo veiksnį išskiria darbo užmokestį, karjeros galimybę, darbo įvertinimą, trečdalis vertina priedą prie atlyginimo. Personalui taikytos motyvaciją didinančios priemonės: daugumai atvejų peržiūrimas atlyginimas, daugiau nei pusei darbuotojų skiriamos premijos ir priedai, pusė personalo turi galimybę tobulinti kvalifikaciją. Šeštadaliui tiriamųjų organizuojami kultūriniai renginiai, o penktadaliui skiriami padėkos ir pagyrimo raštai.

PDF