Rizikos veiksnių įtaka kosmetologo sveikatai
Slauga. Mokslas ir praktika viršelis 2019 Nr. 4 (268)
Mokslinis straipsnis
Justina Stankevič
Socialinių mokslų kolegija
Zita Gierasimovič
Vilniaus universitetas
Publikuota 2020-10-05
PDF

Reikšminiai žodžiai

grožio specialistas
ergonominė darbo vieta
stresas
prevencija

Kaip cituoti

Stankevič J. ir Gierasimovič Z. (2020) „Rizikos veiksnių įtaka kosmetologo sveikatai“, Slauga. Mokslas ir praktika, (4 (268), p. 4-7. Adresas: https://www.zurnalai.vu.lt/slauga/article/view/20221 (žiūrėta: 6liepos2022).

Santrauka

Kokybiškos grožio paslaugos priklauso nuo darbo sąlygų, kai emocinė įtampa, darbo monotoniškumas yra dažni rizikos veiksniai, kurie lemia kosmetologo darbingumo mažėjimą ir sveikatos sutrikimus.

Tyrimo tikslas – ištirti rizikos veiksnius, darančius įtaką kosmetologo sveikatai.

Tyrimas atliktas 2018 m. kovą–balandį. Jame dalyvavo 110 grožio paslaugas teikiančių specialistų iš septynių atsitiktiniu būdu pasirinktų Lietuvos miestų. Atlikus tyrimą paaiškėjo, kad dauguma tiriamųjų pirmenybę teikia psichosocialiniams veiksniams: emocinei įtampai, atsakomybei už priimtus sprendimus, ergonominei darbo vietai, darbo organizavimui. Trečdalis (30,0 proc.) tiriamųjų sutiktų keisti darbo vietą, o daugiau nei trečdalis tiriamųjų dėl tarpasmeninių konfliktų darbe jaučiasi vieniši, 38,2 proc. tiriamųjų patiria emocinį išsekimą. Nelaimingą atsitikimą darbe patyrė 6,36 proc. (n = 7) tiriamųjų.

Išvados. Pusė tiriamųjų dėl darbo intensyvumo jaučia sveikatos sutrikimus: dažniau tinsta kojos, skauda akis, galvą. Monotoniškas darbas, ilga darbo dienos trukmė, ergonomiškai netinkamai pritaikyta darbo vieta trečdaliui tiriamųjų sukelia nugaros ir pečių lanko juostos skausmus. Pusė tiriamųjų vieną ir daugiau kartų per metus kreipiasi pagalbos į sveikatos
specialistus. Daugiau nei pusė tiriamųjų teigiamai vertina reguliarias poilsio pertraukėles ir galimybę prisiimti atsako ybę už atliktus darbus.

PDF