Moterų lūkesčiai ir pasitenkinimas gimdymo priežiūra
Slauga. Mokslas ir praktika viršelis 2020 Nr.12 (288)
Mokslinis recenzuotas straipsnis
Justina Pareigytė
Lietuvos sveikatos mokslų universitetas, Slaugos fakultetas
Alina Vaškelytė
Lietuvos sveikatos mokslų universitetas, Slaugos fakultetas
Publikuota 2020-12-23
PDF

Reikšminiai žodžiai

gimdymo patirtis
lūkesčiai
pasitenkinimas

Kaip cituoti

Pareigytė J. ir Vaškelytė A. (2020) „Moterų lūkesčiai ir pasitenkinimas gimdymo priežiūra“, Slauga. Mokslas ir praktika, 1(12 (288), p. 2–10. Adresas: https://www.zurnalai.vu.lt/slauga/article/view/21921 (žiūrėta: 6spalio2022).

Santrauka

Metodai. Tyrimas buvo vykdomas 2019 metų vasario–2020 metų sausio mėnesiais keliose internetinėse svetainėse – manoapklausa.lt, supermama.lt ir tevudarzelis.lt. Dalyvauti tyrime buvo kviečiamos moterys, pagimdžiusios per paskutinius penkerius metus. Tyrime dalyvavo 494 gimdžiusios moterys. Tyrimo duomenims rinkti pasirinktas klausimynas (skalė) „Moterų lūkesčiai ir pasitenkinimas gimdymo priežiūra“ (angl. An intrapartal – specific QPP – questionnaire (QPP – I)), kuris pritaikytas vertinti  priežiūrą gimdymo metu.

Tyrimo rezultatai ir išvados. Pirmą kartą gimdžiusios moterys savo lūkesčius vertino reikšmingai aukštesniais balais lyginant su jų pasitenkinimu gimdymo priežiūra dimensijose medicininė-techninė kompetencija, fizinės-techninės sąlygos, į asmenį orientuotas požiūris, socialinė ir kultūrinė aplinka. Pakartotinai gimdžiusių moterų grupėje taip pat buvo nustatyti reikšmingi skirtumai tarp tiriamųjų lūkesčių ir jų pasitenkinimo gimdymo priežiūra dimensijose medicininė-techninė kompetencija, fizinės-techninės sąlygos, į asmenį orientuotas požiūris, socialinė ir kultūrinė aplinka. Lyginant pirmą kartą ir pakartotinai gimdžiusiųjų lūkesčius, nustatyta, kad pirmą kartą gimdžiusiųjų lūkesčiai, susiję su medicinine-technine kompetencija ir socialine bei kultūrine aplinka, buvo reikšmingai aukštesni, lyginant su pakartotinai gimdžiusiųjų. Pasitenkinimas gimdymo priežiūra nesiskyrė tarp abiejų grupių tiriamųjų.

PDF