Lietuvos bioetikos komiteto kreipimasis dėl atsakingo pacientų ir visuomenės informavimo apie vakcinaciją nuo COVID-19
Slauga. Mokslas ir praktika viršelis 2021 T. 2. Nr. 3 (291)
Sklaida
Lietuvos bioetikos komitetas
Publikuota 2021-03-29
PDF

Reikšminiai žodžiai

vakcinacija
COVID-19 pandemija
profesinė etika
paciento teisė į informaciją

Kaip cituoti

Lietuvos bioetikos komitetas (2021) „Lietuvos bioetikos komiteto kreipimasis dėl atsakingo pacientų ir visuomenės informavimo apie vakcinaciją nuo COVID-19“, Slauga. Mokslas ir praktika, 2(3 (291), p. 26–27. Adresas: https://www.zurnalai.vu.lt/slauga/article/view/23087 (žiūrėta: 4liepos2022).

Santrauka

Atsiliepdamas į viešojoje erdvėje kylančias diskusijas apie vakcinaciją nuo COVID-19, nevyriausybinių organizacijų, specialistų ir gyventojų kreipimusis, Lietuvos bioetikos komitetas kreipiasi į sveikatos priežiūros įstaigas, profesines organizacijas, prašydamas atkreipti sveikatos priežiūros specialistų dėmesį ir paskatinti kon-sultacijų metu ar viešai išsakant nuomonę COVID-19 vakcinacijos tema, remtis įrodymais grįsta medicina, mokslinių klinikinių tyrimų duomenimis ir kompetentingų institucijų pozicija bei vengti nepagrįstų abejonių ir nerimo skatinimo.

PDF