Klausos reabilitacijos galimybės
Slauga. Mokslas ir praktika viršelis 2021 T. 2. Nr. 5 (293)
Savišvieta
Diana Kuprijaškinienė
Sveikatos priežiūros ir farmacijos specialistų kompetencijų centras
Publikuota 2021-05-21
PDF

Reikšminiai žodžiai

klausa
reabilitacija
savišvieta

Kaip cituoti

Kuprijaškinienė D. (2021) „Klausos reabilitacijos galimybės“, Slauga. Mokslas ir praktika, 2(5 (293), p. 42-43. Adresas: https://www.zurnalai.vu.lt/slauga/article/view/24093 (žiūrėta: 20rugpjūčio2022).

Santrauka

Pasaulio sveikatos organizacijos (PSO) duomenimis, šiuo metu 365 mln. pasaulio gyventojų yra kurtieji arba neprigirdintieji. Tai sudaro daugiau nei 5 proc. visos pasaulio populiacijos – 328 mln. suaugusiųjų bei 32 mln. vaikų. Iš jų 70 mln. yra kurtieji, kalbantys gestų kalba. 2005 m. pasaulyje buvo 278 mln. abiem ausimis neprigirdinčių arba kurčių žmonių. Žinoma, neprigirdinčiųjų skaičius pasaulyje auga dėl bendros žmonių populiacijos didėjimo. Aktyvus gyvenimo tempas, žmonių savirealizacijos poreikis bei gyvenimo kokybės siekis sudarė sąlygas intensyviam informacinių technologijų vystymuisi ir jų integravimui į klausos reabilitacijos priemones.

PDF