Księga akt grodzkich trockich [1660–1661] ze zbiorów Biblioteki Uniwersytetu Wileńskiego. IV
Материалы. Публикации
Viktorija Ušinskienė
Publikuota 2017-04-13
https://doi.org/10.15388/SlavViln.2016.61.10653
PDF

Reikšminiai žodžiai

księgi sądowe WKL
dokumenty rękopiśmienne
akta grodzkie trockie
kolekcje cyfrowe Biblioteki Uniwersytetu Wileńskiego

Kaip cituoti

Ušinskienė V. (2017) „Księga akt grodzkich trockich [1660–1661] ze zbiorów Biblioteki Uniwersytetu Wileńskiego. IV“, Slavistica Vilnensis, 610, p. 367-392. doi: 10.15388/SlavViln.2016.61.10653.

Santrauka

W tekście przedstawiona została czwarta część inwentarza analitycznego XVII–wiecznej księgi sądowej z kolekcji Biblioteki Uniwersytetu Wileńskiego (BUW). Zabytek, zaznaczony w katalogu BUW jako Akta sądowe grodzkie trockie z lat 1660–1661 (sygn. F7–TrPT, 1660–1661), został wybrany jako obiekt badań, ponieważ nie doczekał się jak dotychczas opracowania, ani opisu. Stanowi on typowy przykład tzw. akt relacji (łac. acta relationum), spisanych zgodnie z ówczesną tradycją kancelarii sądowych WKL w dwóch językach urzędowych — polskim i staroruskim (nazywa­nym także zachodnioruskim albo starobiałoruskim). Przedstawiona niżej część in­wentarza zawiera opisy dokumentów 664–774 (K. 709–826). Praca została wykonana w ramach projektu naukowego Księgi sądowe WKL ze zbiorów BUW: cyfrowa baza danych.

PDF

Susipažinkite su autorių teisėmis žurnalo politikoje skiltyje Autorių teisės.