Księga akt grodzkich trockich [1660–1661] ze zbiorów Biblioteki Uniwersytetu Wileńskiego. III
Материалы. Публикации
Viktorija Ušinskienė
Publikuota 2016-04-25
https://doi.org/10.15388/SlavViln.2015.60.9943
PDF

Reikšminiai žodžiai

księgi sądowe WKL
dokumenty rękopiśmienne
akta grodzkie trockie
kolekcje cyfrowe Biblioteki Uniwersytetu Wileńskiego

Kaip cituoti

Ušinskienė V. (2016) „Księga akt grodzkich trockich [1660–1661] ze zbiorów Biblioteki Uniwersytetu Wileńskiego. III“, Slavistica Vilnensis, 600, p. 225-268. doi: 10.15388/SlavViln.2015.60.9943.

Santrauka

W tekście przedstawiona została trzecia część inwentarza analitycznego XVII-wiecznej księgi sądowej z kolekcji Biblioteki Uniwersytetu Wileńskiego (BUW). Zabytek, zaznaczony w katalogu BUW jako Akta sądowe grodzkie trockie z lat 1660–1661 (sygn. F7–TPT, 1660–1661), został wybrany jako obiekt badań, ponieważ nie doczekał się jak dotychczas opracowania, ani opisu. Stanowi on typowy przykład tzw. akt relacji (łac. acta relationum), spisanych zgodnie z ówczesną tradycją kancelarii sądowych WKL w dwóch językach urzędowych ― polskim i staroruskim (tzw. zachodnioruskim). Przedstawiona niżej część inwentarza zawiera opisy dokumentów 444–663 (K. 467–708). Praca została wykonana w ramach projektu naukowego Księgi sądowe WKL ze zbiorów BUW: cyfrowa baza danych.

PDF

Susipažinkite su autorių teisėmis žurnalo politikoje skiltyje Autorių teisės.