Księga akt grodzkich trockich [1660–1661] ze zbiorów Biblioteki Uniwersytetu Wileńskiego. V
Материалы. Публикации
Viktorija Ušinskienė
Vilniaus universitetas
Publikuota 2018-10-26
https://doi.org/10.15388/SlavViln.2017.62.11705
PDF

Reikšminiai žodžiai

księgi sądowe WKL, dokumenty rękopiśmienne, akta grodzkie trockie, kolekcje cyfrowe Biblioteki Uniwersytetu Wileńskiego

Kaip cituoti

Ušinskienė V. (2018) „Księga akt grodzkich trockich [1660–1661] ze zbiorów Biblioteki Uniwersytetu Wileńskiego. V“, Slavistica Vilnensis, 620, p. 397-414. doi: 10.15388/SlavViln.2017.62.11705.

Santrauka

[статья и аннотация на польском, аннотации на английском и литовском языках]

W tekście przedstawiona została piąta część inwentarza analitycznego XVII–wiecznej księgi sądowej z kolekcji Biblioteki Uniwersytetu Wileńskiego (BUW). Zabytek, zaznaczony w katalogu BUW jako Akta sądowe grodzkie trockie z lat 16601661 (sygn. F7–TrPT, 1660–1661), został wybrany jako obiekt badań, ponieważ niedoczekał się jak dotychczas opracowania, ani opisu. Stanowi on typowy przykład tzw. akt relacji (łac. acta relationum), spisanych zgodnie z ówczesną tradycją kancelarii sądowych WKL w dwóch językach urzędowych — polskim i staroruskim (nazywanym także zachodnioruskim albo starobiałoruskim). Przedstawiona niżej część inwentarza zawiera opisy dokumentów 775–822, (K. 827–877). Praca została wykonana w ramach projektu naukowego Księgi sądowe WKL ze zbiorów BUW: cyfrowa baza danych.

PDF
Kūrybinių bendrijų licencija

Šis kūrinys yra platinamas pagal Kūrybinių bendrijų Priskyrimas 4.0 tarptautinę licenciją.

Susipažinkite su autorių teisėmis žurnalo politikoje skiltyje Autorių teisės.