Księga akt grodzkich trockich (1660−1661) ze zbiorów Biblioteki Uniwersytetu Wileńskiego. II
I
Viktorija Ušinskienė
Uniwersytet Wileński
Publikuota 2015-02-04
https://doi.org/10.15388/SlavViln.2014.59.4913
PDF

Reikšminiai žodžiai

księgi sądowe WKL
dokumenty rękopiśmienne WKL
akta grodzkie trockie
kolekcje cyfrowe Biblioteki Uniwersytetu Wileńskiego

Kaip cituoti

Ušinskienė V. (2015) „Księga akt grodzkich trockich (1660−1661) ze zbiorów Biblioteki Uniwersytetu Wileńskiego. II“, Slavistica Vilnensis, 590, p. 146-187. doi: 10.15388/SlavViln.2014.59.4913.

Santrauka

W tekście przedstawiona została druga część inwentarza analitycznego XVIIwiecznej księgi sądowej z kolekcji Biblioteki Uniwersytetu Wileńskiego (BUW). Zabytek, zaznaczony w katalogu BUW jako Akta sądowe grodzkie trockie z lat 1660–1661 (sygn. F7-TPT, 1660-1661), został wybrany jako obiekt badań, ponieważ nie doczekał się jak dotychczas nawet krótkiego opracowania, ani opisu. Stanowi on typowy przykład tzw. akt relacji (łac. acta relationum), spisanych zgodnie z ówczesną tradycją kancelarii sądowych WKL w dwóch językach urzędowych ― polskim i staroruskim (tzw. zachodnioruskim). Przedstawiona niżej część inwentarza zawiera opisy dokumentów 201–443 (K. 210–466). Praca została wykonana w ramach projektu naukowego Księgi sądowe WKL ze zbiorów BUW: cyfrowa baza danych, według którego do r. 2016 przewidziana jest dygitalizacja 100 zespołów (50000 kart) oraz stworzenie elektronicznego skorowidza nazw własnych i geograficznych.

PDF

Susipažinkite su autorių teisėmis žurnalo politikoje skiltyje Autorių teisės.