Księga akt grodzkich trockich [1660–1661] ze zbiorуw Biblioteki Uniwersytetu Wileńskiego
I
Viktorija Ušinskienė
Publikuota 2013-01-01
https://doi.org/10.15388/SlavViln.2013.2.1429
PDF

Kaip cituoti

Ušinskienė V. (2013) „Księga akt grodzkich trockich [1660–1661] ze zbiorуw Biblioteki Uniwersytetu Wileńskiego“, Slavistica Vilnensis, 58(2), p. 161-182. doi: 10.15388/SlavViln.2013.2.1429.

Santrauka

Przechowywana w BUW kolekcja rękopiśmiennych akt sądowych zawiera 543 zespoły z lat 1540–1845. Do r. 1915 stanowiły one znaczną część olbrzymich zasobów Archiwum Centralnego Akt Dawnych w Wilnie (1852–1915). Kolekcja dostarcza cennych informacji na temat życia społecznego i politycznego WKL, między innymi — na temat sytuacji kulturowej i językowej w XVI–XIX ww. Celem niniejszej publikacji jest sporządzenie inwentarza analitycznego zespołu, zaznaczonego w katalogu BUW jako Akta sądowe grodzkie trockie z lat 1660–1661 (Trakų pilies teismo aktai 1660–1661 m., sygn. F7-TPT, 1660–1661). Tekst stanowi część pierwszą opracowanego inwentarza i zawiera opisy dokumentów 1–200 (K. 1–209). Praca została wykonana w ramach projektu naukowego Księgi sądowe WKL ze zbiorów BUW: cyfrowa baza danych, według którego do r. 2015 przewidziana jest dygitalizacja wszystkich opracowanych materiałów oraz stworzenie elektronicznego skorowidza nazw własnych i geograficznych.
Słowa kluczowe: księgi sądowe WKL, dokumenty rękopiśmienne, akta grodzkie trockie, kolekcje cyfrowe Biblioteki Uniwersytetu Wileńskiego.
...

Viktorija Ušinskienė
Trakų pilies teismo aktų knyga [1660–1661]
iš Vilniaus universiteto bibliotekos kolekcijos

LDK teismų knygos, atspindinčios plačią politinę ir socialinę Lietuvos istorijos panoramą, yra viena įdomiausių VUB kolekcijų. Ją sudaro 543 rankraštinių dokumentų rinkiniai (1540–1845), kurie istoriškai buvo Vilniaus centrinio senųjų aktų archyvo (1852–1915) fondų sudedamoji dalis. Dėl apimamo laikotarpio trukmės ir kalbinių ypatybių (tekstai lenkų, lotynų, kanceliarine slavų, rusų kalbomis), teismų knygos gali būti naudojamos vykdant diachroninius LDK kultūros tyrinėjimus, jos yra svarbus kalbų istorijos šaltinis. Straipsnyje pristatoma iki šiol nenagrinėta Trakų pilies teismo aktų knyga [1660–1661], pateikiami ją sudarančių dokumentų trumpi aprašai. Straipsnis parengtas įgyvendinant Lietuvos mokslo tarybos finansuotą mokslo tyrimų projektą „LDK Teismų knygų, saugomų VUB, skaitmeninimas ir raštų duomenų bazės sudarymas“, Nr. LIT-5-19.

PDF

Susipažinkite su autorių teisėmis žurnalo politikoje skiltyje Autorių teisės. 

Skaitomiausi šio autoriaus(ų) straipsniai

1 2 > >>