GIMIMO EILIŠKUMAS BEI IKIMOKYKLINIO AMŽIAUS VAIKŲ ELGESIO IR EMOCIJŲ SUNKUMAI

Roma Jusienė, Monika Kuzminskaitė

Santrauka


Vaikų gimimo seka šeimoje, arba gimimo eiliškumas, iki šiol yra veiksnys, kurio tiesioginis ar netiesioginis poveikis asmenybės raidai ir pasiekimams gyvenime nėra gerai žinomas. Šiame tyrime aiškinomės, ar ikimokyklinio amžiaus vaikų elgesio ir emocijų sunkumai, kuriuos nurodo jų motinos ir auklėtojos, siejasi su vaikų gimimo eiliškumu. Išanalizavę 338-ių Lietuvos keturmečių duomenis, aptikome, kad vyriausi vaikai, jų motinų vertinimu, turi daugiau emocijų ir elgesio sunkumų nei jauniausi vaikai. Auklėtojų vertinimu, keturmečiai elgesio ir emocijų sunkumais, atsižvelgiant į gimimo seką, nesiskyrė. Panašu, kad, gimus jaunesniam broliui ar seseriai, maži vaikai tiktai santykiuose su tėvais arba namų aplinkoje reaguoja didesniu nepasitenkinimu, priešiškumu ar kitais mažiau priimtinais elgesio bei emocijų raiškos būdais.


Raktiniai žodžiai


gimimo eiliškumas, ikimokyklinis amžius, elgesio sunkumai, emocijų sunkumai

Pilnas tekstas:

PDF

DOI: https://doi.org/10.15388/Psichol.2017.55.10738