Motinų streso įveikimo būdai ir vaikų emocijų bei elgesio sunkumai
Straipsniai
Roma Jusienė
Vaida Platkevičiūtė
Publikuota 2003-01-01
https://doi.org/10.15388/Psichol.2003..4378
PDF

Reikšminiai žodžiai

maternal
stress coping
children
emotional problems
behavioral problems motina
streso įveikimo būdai
vaikai
emocijų sunkumai
elgesio sunkumai

Kaip cituoti

Motinų streso įveikimo būdai ir vaikų emocijų bei elgesio sunkumai (R. Jusienė & V. Platkevičiūtė , Trans.). (2003). Psichologija, 27, 7-18. https://doi.org/10.15388/Psichol.2003..4378

Santrauka

Streso įveika apibūdinama kaip žmogaus minčių ir veiksmų pastangos suvaldyti specifinius reikalavimus, individo suprantamus kaip išmėginimas arba nesėkmės. Skiriamos į problemą orientuotos, kitaip vadinamos adaptyvios, ir į emocijas orientuotos, vadinamosios neadaptyvios, streso įveikos. Nustatyta, kad neadaptyvių streso įveikimo būdų naudojimas susijęs su emocijų ir elgesio sunkumais. Atlikta keletas streso įveikų reikšmės vaikų raidai tyrimų. Jie parodo, kad tėvų naudojami streso įveikimo būdai gali nusakyti prisitaikymą prie tėvystės ir kartu vaikų psichologinį prisitaikymą.
Šio tyrimo tikslas yra patikrinti mamų naudojamų streso įveikų ir vaikų elgesio ryšį bei emocijų sunkumų egzistavimą pilnose ir nepilnose šeimose. 183 vaikų (2?10 metų) mamos pildė du klausimynus: streso įveikimo būdų klausimyną (Elklit, 1996) ir vaikų elgesio klausimyną (Achenbach, 1991).
Rezultatai parodė teigiamą neadaptyvių motinų naudojamų streso įveikimo būdų ir vaikų elgesio bei emocijų sunkumų koreliaciją. Buvo nustatyta, kad motinos išsilavinimas yra svarbus kintamasis, susijęs ir su jos įveikomis, ir su vaikų elgesio bei emocijų sunkumais. Labiau išsilavinusios motinos naudoja daugiau adaptyvių streso įveikų nei mažiau išsilavinusios. Vaikai, kurių motinų aukštesnis išsilavinimas, turi mažiau elgesio ir emocijų sunkumų. Pilnų ir nepilnų šeimų vaikų elgesio ir emocijų sunkumai nesiskyrė. Rezultatai parodė, kad vienišos motinos naudoja daugiau adaptyvių streso įveikų nei motinos, gyvenančios pilnoje šeimoje. Rezultatai, gauti pasitelkus regresinę analizę, rodo, kad į emocijas orientuota streso įveika ir motinos išsilavinimas leidžia numatyti vaikų elgesio ir emocijų sunkumus.

PDF

Skaitomiausi šio autoriaus(ų) straipsniai

1 2 > >>