Keturmečių miego sunkumus prognozuojantys veiksniai: vaikų temperamento, motinų elgesio ir miegojimo tvarkos svarba
Straipsniai
Edita Baukienė
Roma Jusienė
Publikuota 2016-07-15
https://doi.org/10.15388/Psichol.2016.53.10034
PDF

Reikšminiai žodžiai

sleep problems
sleep regime
temperament
pre-school age
parenting strategies miego sunkumai
miego tvarkos pastovumas
neigiamas emocingumas
ikimokyklinis amžius
motinų elgesio strategijos

Kaip cituoti

Keturmečių miego sunkumus prognozuojantys veiksniai: vaikų temperamento, motinų elgesio ir miegojimo tvarkos svarba (E. Baukienė & R. Jusienė , Trans.). (2016). Psichologija, 53, 89-100. https://doi.org/10.15388/Psichol.2016.53.10034

Santrauka

Šiame straipsnyje aprašomame tyrime analizuota, kaip su keturmečių miego sunkumais sąveikauja vaikų temperamento bruožai ir prieš metus vertintos motinų elgesio su vaikais strategijos, kartu analizuota miego tvarkos pastovumo reikšmė. Analizuojami 162 vaikų ir jų motinų, dalyvavusių tęstiniame ankstyvosios savireguliacijos raidos tyrime, duomenys. Informacija rinkta dviem etapais: kai vaikams buvo treji metai, jų motinos pildė Vaiko raidos ir socialinės aplinkos klausimyną, Vaiko elgesio klausimyno trumpąją formą (CBQ-SF), Tėvų strategijų vaikų neigiamų emocijų atžvilgiu klausimyną (CCNES), o kai buvo ketveri – Vaikų elgesio aprašą (CBCL/1 1/2-5). Tyrimo rezultatai atskleidė vaikų miego sunkumų ir neigiamo emocingumo ryšį. Kiti temperamento bruožai (valinga kontrolė bei ekstraversija) ir motinų elgesio strategijos nebuvo susiję su miego sunkumais. Nors miegojimo vietos vaidmuo nepasirodė svarbus, išryškėjo miego tvarkos pastovumo reikšmė – daugiau miego sunkumų turėjo keturmečiai, kurių miego tvarka prieš metus nebuvo pastovi. Tačiau numatant keturmečių miego sunkumus prieš metus vertintas miego tvarkos pastovumas ir neigiamas emocingumas neišryškėjo kaip reikšmingi veiksniai. Miego tvarkos pastovumas neatsiskleidė ir kaip tarpininkaujantis veiksnys, tai yra jis panašiai svarbus ir didesnio neigiamo emocingumo, ir mažesnio neigiamo emocingumo ikimokyklinio amžiaus vaikų miego sunkumams atsirasti.

PDF

Skaitomiausi šio autoriaus(ų) straipsniai

1 2 > >>